Create Invoice

ZP - CONSULT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZP - CONSULT
Status Destroyed
PIN 31393195
TIN 2020915710
Date create 10 April 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ZP - CONSULT
Hlavná 11
92400
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393195 TIN: 2020915710
 • Registered seat: ZP - CONSULT, Hlavná 11, 92400, Bratislava
 • Date create: 10 April 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.03.2000Nové obchodné meno:
   ZP - CONSULT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 11 Galanta 924 00
   Noví spoločníci:
   Zoltán Papp Kpt. Nálepku 864 Veľké Uľany 925 22
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Papp Kpt. Nálepku 864 Veľké Uľany 925 22
   08.03.2000Zrušené obchodné meno:
   MARE NECTARIS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Mgr. Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Mgr. Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   30.07.1997Nové obchodné meno:
   MARE NECTARIS spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Mgr. Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Mgr. Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   29.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Imriš & Krebs, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   29.01.1997Nové sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   28.01.1997Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   26.11.1996Nové sidlo:
   Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč
   25.11.1996Zrušené sidlo:
   Markova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč
   10.04.1995Nové obchodné meno:
   Imriš & Krebs, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Markova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   usporadúvanie veľtrhov a výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   spracovanie predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky
   rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru (ustanovený zodpovedný zástupca k bodu 11, 12: Kamil Imriš, trvale bytom Lipová 8, 040 01 Košice, RČ: 730713/8729)
   preklady z/do jazyka slovenského, českého, anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, japonského
   Noví spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs Sídl. SNP 4 Holíč 908 51