Create Invoice

A & P Business Partners - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A & P Business Partners
Status Destroyed
PIN 31393985
Date create 10 May 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A & P Business Partners
Pluhová 2
83248
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393985
 • Registered seat: A & P Business Partners, Pluhová 2, 83248, Bratislava
 • Date create: 10 May 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.06.1996Zrušené obchodné meno:
   A & P Business Partners s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávať obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacej činnosti
   vykonávať činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v maloobchode i veľkoobchode
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti a v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alen Horecký Andreja Mráza 15 Bratislava
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alen Horecký Andreja Mráza 15 Bratislava
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava
   10.05.1995Nové obchodné meno:
   A & P Business Partners s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávať obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacej činnosti
   vykonávať činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v maloobchode i veľkoobchode
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti a v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Alen Horecký Andreja Mráza 15 Bratislava
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alen Horecký Andreja Mráza 15 Bratislava
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava