Create Invoice

DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa
Status Destroyed
PIN 31395856
Date create 05 June 1995
Company category Iná právnicka osoba
Registered seat DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa
Mliekárenská 10
82526
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395856
 • Registered seat: DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa, Mliekárenská 10, 82526, Bratislava
 • Date create: 05 June 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.1997Zrušené obchodné meno:
   DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa
   Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 825 26
   Zrušeny predmety činnosti:
   uplatňuje náhrady vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči tretím osobám v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči poistencom
   vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť
   uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov
   zabezpečuje vymáhanie poistného, prirážok k poistnému, poplatkov z omeškania, pokút a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povi- nnosti a financovanie vecných a finančných plnení
   vykonáva zdravotné poistenie a pripoistenie pre zamestnancov a členov družstiev a družstevných zväzov Slovenska, združených v Družstevnej únii SR, ich rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov a iných občanov SR, v zmysle zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č. 374/1994 Z.z.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Boris - generálny riaditeľ Cígeľská 16 Bratislava
   12.11.1997Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 825 26
   11.11.1997Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   05.06.1995Nové obchodné meno:
   DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa
   Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Nová právna forma:
   Iná právnicka osoba
   Nové predmety činnosti:
   uplatňuje náhrady vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči tretím osobám v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči poistencom
   vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť
   uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov
   zabezpečuje vymáhanie poistného, prirážok k poistnému, poplatkov z omeškania, pokút a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povi- nnosti a financovanie vecných a finančných plnení
   vykonáva zdravotné poistenie a pripoistenie pre zamestnancov a členov družstiev a družstevných zväzov Slovenska, združených v Družstevnej únii SR, ich rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov a iných občanov SR, v zmysle zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č. 374/1994 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Boris - generálny riaditeľ Cígeľská 16 Bratislava