Create Invoice

STZ Marketing - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STZ Marketing
PIN 31395945
TIN 2020342632
VAT number SK2020342632
Date create 06 June 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STZ Marketing
Príkopova 6
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 785 711 €
Profit -29 387 €
Capital 240 302 €
Own capital 3 992 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903407879, +421903780538
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 124,048
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 539
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 539
2. Software (013) - /073, 091A/ 539
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,169
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 31,489
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,489
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 85,124
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 49,124
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,124
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 36,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 890
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 666
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,340
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,918
4. Accrued income short-term (385A) 2,422
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 124,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,394
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 26,556
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 26,556
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -23,558
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 26,054
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -49,612
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,387
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,018
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 452
9. Liabilities from social fund (472) 334
12. Deferred tax liability (481A) 118
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 104,710
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 64,541
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,541
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,654
7. Liabilities from social insurance (336) 1,440
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,055
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,856
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,856
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 40,424
4. Deferred income short-term (384A) 40,424
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 781,106
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 785,711
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 8,048
III. Revenues from sale of services (602, 606) 773,058
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,488
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 117
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 811,688
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,591
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 70,277
D. Services (účtová group of 51) 671,711
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 58,385
E.1. Wages and salaries (521, 522) 44,446
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,684
4. Social expenses (527, 528) 1,255
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 198
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,380
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,380
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 656
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,490
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,977
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,527
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 539
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3
2. Other expense (562A) 3
O. Exchange rate losses (563) 314
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 222
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -537
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,514
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,873
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -7
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,387
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395945 TIN: 2020342632 VAT number: SK2020342632
 • Registered seat: STZ Marketing, Príkopova 6, 83103, Bratislava
 • Date create: 06 June 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Igor Moška Miletičova 597/76 Bratislava 821 08 06.06.1995
  Ing. Michal Sihelník Turčianska 676/26 Zálesie 900 28 01.05.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Slovenský tenisový zväz 26 556 € (100%) Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sihelník Turčianska 676/26 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 01.05.2014
   10.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Greguška Podzáhradná 15 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.10.2004
   10.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ivan Greguška Podzáhradná 15 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.10.2004
   09.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Greguška Hlavná 222/101 Štrba 059 38 Vznik funkcie: 22.10.2004
   25.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Greguška Hlavná 222/101 Štrba 059 38 Vznik funkcie: 22.10.2004
   31.07.2004Nové obchodné meno:
   STZ Marketing, s. r.o.
   30.07.2004Zrušené obchodné meno:
   STZ Marketing spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Moro 275 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.06.1995
   15.06.2004Nové sidlo:
   Príkopova 6 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   organizovanie výstav
   sekretárske služby
   prenájom priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Moška Miletičova 597/76 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.06.1995
   Ing. Anton Moro 275 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.06.1995
   14.06.2004Zrušené sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Moro Gessayova 45 Bratislava
   Ing. Igor Moška Palkovičova 13 Bratislava
   21.06.2000Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií
   usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Slovenský tenisový zväz Príkopova 6 Bratislava 831 03
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Slovenský tenisový zväz Junácka 6 Bratislava 831 04
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
   organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   08.05.1996Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Slovenský tenisový zväz Junácka 6 Bratislava 831 04
   07.05.1996Zrušené sidlo:
   Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Moro Gessayova 45 Bratislava
   Ing. Igor Moška Palkovičova 13 Bratislava
   06.06.1995Nové obchodné meno:
   STZ Marketing spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu
   reklamná činnosť
   usporadúvanie športových podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Moro Gessayova 45 Bratislava
   Ing. Igor Moška Palkovičova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Moro Gessayova 45 Bratislava
   Ing. Igor Moška Palkovičova 13 Bratislava