Create Invoice

SOBE, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOBE, akciová
PIN 31396305
TIN 2020305980
VAT number SK2020305980
Date create 14 June 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SOBE, akciová
Viedenská cesta 7
85101
Bratislava
Financial information
Profit -89 191 €
Capital 20 082 €
Own capital -360 733 €
Contact Information
Website http://www.sobe.sk/
Phone(s) +421262250348
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 19,847
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,913
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 18,398
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,817
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,817
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,581
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 515
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 396
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 119
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 934
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 934
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 19,847
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -449,924
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -393,932
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 7,004
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -400,936
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -89,191
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,771
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 427,113
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 426,156
9. Liabilities from social fund (472) 957
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 39,868
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,904
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,904
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,589
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,925
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,624
7. Liabilities from social insurance (336) 3,523
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,279
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,790
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,453
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 735
D. Services (účtová group of 51) 16,821
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 48,892
E.1. Wages and salaries (521, 522) 35,361
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,538
4. Social expenses (527, 528) 993
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -66,453
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,556
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,780
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 21,703
2. Other expense (562A) 21,703
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 77
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,778
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -88,231
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -89,191
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396305 TIN: 2020305980 VAT number: SK2020305980
 • Registered seat: SOBE, akciová, Viedenská cesta 7, 85101, Bratislava
 • Date create: 14 June 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Kristína Makyšová Cintorínska 107/21 Limbach 900 91 22.10.2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.05.2011Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   19.05.2011Zrušené sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Christoph Kölbel Mommsengasse 4/6 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   Beatrix Schartl Gardengasse 7/13 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   06.02.2004Nové sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizačno-technické zabezpečenie výroby filmov a videozáznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Kristína Makyšová Cintorínska 107/21 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 22.10.2003
   Christoph Kölbel Mommsengasse 4/6 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   Beatrix Schartl Gardengasse 7/13 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   05.02.2004Zrušené sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 812 78
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Daniela Bujnová Teplická 3 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Beata Jekkelová - predseda predstavenstva Krtíšska 267/20 Bušince Skončenie funkcie: 22.10.2003
   21.12.1999Nové sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 812 78
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba - ofsetová tlač
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Daniela Bujnová Teplická 3 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Beata Jekkelová - predseda predstavenstva Krtíšska 267/20 Bušince Skončenie funkcie: 22.10.2003
   20.12.1999Zrušené sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Beata Jekkelová Krtíšska 267/20 Bušince
   13.11.1997Nové sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Beata Jekkelová Krtíšska 267/20 Bušince
   12.11.1997Zrušené sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Rastislav Cikrai ul.Jána Smreka 12 Bratislava
   14.06.1995Nové obchodné meno:
   SOBE, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   distribúcia časopisov, novín a iných periodík
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   prenájom a leasing vecí hnuteľných a nehnuteľných
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   marketing a management
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Rastislav Cikrai ul.Jána Smreka 12 Bratislava