Create Invoice

COOPEX - RADIO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Business name COOPEX - RADIO
PIN 31396640
TIN 2020330521
VAT number SK2020330521
Date create 01 June 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat COOPEX - RADIO
Stachanovská 9
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 109 760 €
Profit 2 804 €
Capital 127 276 €
Own capital 40 427 €
Contact Information
Email coopex-radio@radiostanice.sk
Phone(s) 0243424847, 0903708761, 02
Mobile phone(s) +421903708761
Fax(es) 0243424847
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 99,575
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 9,853
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 7,795
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 59
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,736
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,058
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 2,058
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,963
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 60,930
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,930
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 6,581
8. Deferred tax asset (481A) 6,581
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 16,883
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 16,648
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,648
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,569
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,569
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 759
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 99,575
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,232
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,061
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 9,061
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,827
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 41,022
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -42,849
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,804
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,343
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,497
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 4,497
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 34,422
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 26,893
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,893
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,843
7. Liabilities from social insurance (336) 1,636
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,050
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,272
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,152
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 109,760
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 109,760
II. Revenues from sales of own products (601) 60,528
III. Revenues from sale of services (602, 606) 48,192
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,040
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,902
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 56,358
D. Services (účtová group of 51) 19,464
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 24,809
E.1. Wages and salaries (521, 522) 17,221
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,801
4. Social expenses (527, 528) 787
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 670
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 665
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 665
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,858
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,898
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,094
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,599
2. Other expense (562A) 1,599
O. Exchange rate losses (563) 4
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,491
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,094
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,764
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,804
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • PIN :31396640 TIN: 2020330521 VAT number: SK2020330521
 • Registered seat: COOPEX - RADIO, Stachanovská 9, 82105, Bratislava
 • Date create: 01 June 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Stanislav Stanko predseda Babuškova 3 Bratislava 01.06.1995
  Ing. Anton Mráz člen ul.1.mája 29 Malacky 01.06.1995
  Anna Horínková člen Malé námestie 2872/8 Malacky 07.05.2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.08.2010Nové sidlo:
   Stachanovská 9 Bratislava 821 05
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   28.12.2004Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   27.12.2004Zrušené sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   21.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Stanko - predseda predstavenstva Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1995
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky Vznik funkcie: 01.06.1995
   Anna Horínková - člen predstavenstva Malé námestie 2872/8 Malacky Vznik funkcie: 07.05.2003
   20.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   25.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   14.01.1997Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   13.01.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   16.10.1996Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom rádiostaníc
   zapožičiavanie a prenájom meracích a testovacích prístrojov
   zapožičiavanie a prenájom osobných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   15.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   COOPEX - RADIO a.s.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom rôzneho druhu v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky /netýka sa projekčnej činnosti v oblasti stavieb/
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž a technický servis komplexných rádiových sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava