Create Invoice

CENTAUR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CENTAUR
PIN 31397417
TIN 2020347439
VAT number SK2020347439
Date create 19 June 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CENTAUR
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 870 289 €
Profit 122 995 €
Capital 1 766 057 €
Own capital 1 335 845 €
Contact Information
Email centaur@centaur.sk
Website http://www.centaur.sk
Phone(s) +421260103200
Fax(es) 0260103299
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,858,786
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,857,385
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 129
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,703,413
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,587,578
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,413,901
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,677
2. Net value of contract (316A) 34,835
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,099
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,901
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 153,843
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,196
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 142,647
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,401
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,398
4. Accrued income short-term (385A) 3
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,858,786
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458,840
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 22,819
2. Other funds (427, 42X) 22,819
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,273,186
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,273,186
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,995
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 399,946
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 118
9. Liabilities from social fund (472) 118
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 368,121
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 257,543
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,988
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,555
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 49,096
7. Liabilities from social insurance (336) 35,163
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,302
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 31,707
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 31,707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,865,295
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,870,289
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,865,295
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,950
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,337
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,382
D. Services (účtová group of 51) 404,284
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,297,692
E.1. Wages and salaries (521, 522) 947,073
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 327,353
4. Social expenses (527, 528) 23,266
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 884
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,556
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,556
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 539
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 161,952
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,458,629
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 121
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 121
2. Other interest income (662A) 121
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,967
O. Exchange rate losses (563) 167
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,800
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,846
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 159,106
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 36,111
R.1. Income tax expense current (591, 595) 36,673
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -562
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397417 TIN: 2020347439 VAT number: SK2020347439
 • Registered seat: CENTAUR, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Date create: 19 June 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Koloman Bernáth člen Rastlinná 25 Bratislava 851 10 25.11.2008
  Mgr. Milan Foriš člen Severovcov 1283/2 Bratislava - Rusovce 851 10 25.11.2008
  RNDr. Martin Martinka člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 09.06.2009
  Ing. Roman Janota, CSc. predseda Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 08.06.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.11.2012Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   20.11.2012Zrušené sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   23.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Janota , CSc. - predseda Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.06.2009
   Mgr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   22.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Igor Baník - predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Ing. Roman Janota , CSc. - člen Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   25.11.2008Nové obchodné meno:
   CENTAUR, a. s.
   Nové sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   poskytovanie operačného leasingu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   reklamná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Koloman Bernáth - člen Rastlinná 25 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Mgr. Milan Foriš - člen Severovcov 1283/2 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Mgr. Igor Baník - predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Ing. Roman Janota , CSc. - člen Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2008