Create Invoice

CREATIVE MUSIC HOUSE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CREATIVE MUSIC HOUSE
PIN 31397450
TIN 2020347428
VAT number SK2020347428
Date create 27 June 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CREATIVE MUSIC HOUSE
Višňová 7A
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 388 460 €
Profit 18 550 €
Capital 324 691 €
Own capital 113 908 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421911655943
Fax(es) 0254793482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 346,106
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 145,606
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 113,467
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 100,438
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,029
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 32,139
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 6,639
6. Other loans (067A) - /096A/ 25,500
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 182,670
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 119
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 119
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 44,607
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 37,387
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,387
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,042
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,178
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 137,944
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 135,472
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,472
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,830
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 16,919
4. Accrued income short-term (385A) 911
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 346,106
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,458
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 2,717
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 103,888
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 103,888
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,550
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,964
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 25,682
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 103,713
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 96,826
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,826
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,507
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 380
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 548
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 548
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,021
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,684
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 624
3. Deferred revenue long-term (384A) 714
4. Deferred income short-term (384A) 5,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 381,709
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 388,460
III. Revenues from sale of services (602, 606) 381,709
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -942
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,693
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,381
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 15,145
D. Services (účtová group of 51) 292,051
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,255
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 36,961
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 36,961
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 72
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,897
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,079
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,571
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
XII. Foreign exchange gains (663) 111
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,141
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,118
2. Other expense (562A) 6,118
O. Exchange rate losses (563) 2,086
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 937
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,029
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,050
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 10,500
R.1. Income tax expense current (591, 595) 10,500
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397450 TIN: 2020347428 VAT number: SK2020347428
 • Registered seat: CREATIVE MUSIC HOUSE, Višňová 7A, 83101, Bratislava
 • Date create: 27 June 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 18.01.1999
  Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 29.08.1996
  Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 29.01.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Tomáš Zubák 2 224 € (33.5%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  Peter Graus 2 224 € (33.5%) Súťažná 17 Bratislava 821 08
  Marián Kachút 2 191 € (33%) Nejedlého 27 Bratislava 841 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.12.2007Nové sidlo:
   Višňová 7A Bratislava 831 01
   12.12.2007Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   29.04.2004Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   CREATIVE MUSIC HOUSE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.08.1996
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   23.06.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie a výroba nosičov zvuku a obrazu
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
   nakladanie s výslekami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1999
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   28.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   16.02.1997Zrušené obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské práce
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01