Create Invoice

RALEN plus - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RALEN plus
PIN 31398103
TIN 2020321985
VAT number SK2020321985
Date create 10 July 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RALEN plus
Mlynské nivy 68
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 33 392 €
Profit 7 921 €
Capital 19 661 €
Own capital 15 307 €
Contact Information
Email ralenplus@mail.t-com.sk
Phone(s) 0263454154, 0905446571
Mobile phone(s) +421905446571
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 27,993
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,915
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) -27,114
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ -27,114
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 30,150
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 30,150
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,150
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,879
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,430
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 16,449
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 78
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 27,993
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,227
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,476
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,476
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,191
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 3,191
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,921
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,766
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 309
9. Liabilities from social fund (472) 309
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,307
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 145
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 97
7. Liabilities from social insurance (336) 1,251
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,549
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 150
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 33,407
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 33,392
III. Revenues from sale of services (602, 606) 33,392
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,636
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,906
D. Services (účtová group of 51) 9,064
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,105
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,430
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 675
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,561
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,756
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,422
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 15
2. Other interest income (662A) 15
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 363
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 363
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -348
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,408
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,487
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,487
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31398103 TIN: 2020321985 VAT number: SK2020321985
 • Registered seat: RALEN plus, Mlynské nivy 68, 82105, Bratislava
 • Date create: 10 July 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01 09.04.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Anton Maňák 6 639 € (100%) Jiráskova 2 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   odborná príprava na výkon strážnej služby a detektívnej služby
   poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a detektívnej služby
   09.04.1999Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu uvedenom v prvom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   08.04.1999Zrušené sidlo:
   Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu uvedenom v deviatom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   16.07.1998Nové sidlo:
   Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   03.06.1998Nové predmety činnosti:
   detektívna služba v rozsahu uvedenom v prvom až ôsmom bode § 3 písm. b/ zákona č. 379/1997 Z.z.
   strážna služba v rozsahu uvedenom v deviatom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   02.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiprevádzkovanie zariadenia na spracovanie - úpravu a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov /ortuťové výbojky, žiarivky/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   RALEN plus, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   10.12.1997Zrušené obchodné meno:
   RALEN - recykling, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   RALEN - recykling, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti v SR a v zahraničí pre slovenské a zahraničné právnické a fyzické osoby
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiprevádzkovanie zariadenia na spracovanie - úpravu a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov /ortuťové výbojky, žiarivky/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05