Create Invoice

ErasData - Pro - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ErasData - Pro
PIN 31400906
TIN 2020347637
VAT number SK2020347637
Date create 14 August 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ErasData - Pro
Podlesná 608/8
90091
Bratislava
Financial information
Sales and income 19 746 €
Profit -152 271 €
Capital 509 153 €
Own capital 248 782 €
Contact Information
Email info@erasdatapro.sk
Phone(s) 0259307010, 0259307011
Fax(es) 0259307010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 374,183
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,177
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 209,327
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 114
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 208,147
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,066
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 32,152
8. Deferred tax asset (481A) 32,152
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 50,161
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 49,944
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,944
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 65,537
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,853
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 63,684
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,006
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,046
4. Accrued income short-term (385A) 15,960
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 374,183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,511
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,773
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,773
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 43,613
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 43,447
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 166
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 166
2. Other funds (427, 42X) 166
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 198,230
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 198,230
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,271
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,672
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 925
9. Liabilities from social fund (472) 925
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 273,599
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,433
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,433
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,335
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,042
7. Liabilities from social insurance (336) 3,010
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,779
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,148
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,148
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 19,746
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 9,832
III. Revenues from sale of services (602, 606) 163,375
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -153,461
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,704
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,305
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,555
D. Services (účtová group of 51) 53,084
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 97,558
E.1. Wages and salaries (521, 522) 69,327
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 25,363
4. Social expenses (527, 528) 2,868
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,329
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 530
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 530
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -152,958
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -52,198
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 207
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 207
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -196
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,154
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -883
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -885
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,271
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31400906 TIN: 2020347637 VAT number: SK2020347637
 • Registered seat: ErasData - Pro, Podlesná 608/8, 90091, Bratislava
 • Date create: 14 August 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91 13.06.2008
  RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91 15.05.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Dária Baráthová 3 320 € (49%) Podlesná 608/8 Limbach 900 91
  RNDr. Juraj Baráth 3 453 € (51%) Podlesná 608/8 Limbach 900 91
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.10.2014Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   30.05.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.05.2012
   29.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2008Nové sidlo:
   Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   12.06.2008Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   16.12.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   19.09.1996Noví spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   ErasData - Pro s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát a údajov ekonomického, sociálneho, obchodného a priestorového charakteru
   poskytovanie konzultačnej, poradenskej a lektorskej činnosti v oblasti výpočtovej techniky a prídavných zariadení, programových produktov
   činnosť organizačno-ekonomických poradcov v oblasti sociálno-ekonomických a regionálnych analýz
   obchodná činnosť súvisiaca s kúpou, predajom konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, prídavných zariadení a programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05