Create Invoice

NAD 820 Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NAD 820 Bratislava
PIN 31401023
TIN 2020330708
VAT number SK2020330708
Date create 01 September 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NAD 820 Bratislava
Rožňavská 2
82648
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 229 052 €
Profit -103 700 €
Contact Information
Email nad820@nad820.sk
Phone(s) 0248484700, 0248484703, 0248484704, 0248484705, 0248484706, 0248484707, 0248484708, 0248484710, 0248
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,808,412
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,729,224
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,693,415
A.II.1. Land (031) - /092A/ 2,744,598
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 898,163
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 50,654
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 35,809
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 30,000
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 4,979
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 830
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,196
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 21,941
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,288
4. Animals (124) - /195/ 182
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,471
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 42,322
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 42,221
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,221
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,933
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 591
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,342
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 992
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 992
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,808,412
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,614,066
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,487,187
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 3,487,187
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -769,421
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -769,421
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,700
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,194,346
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 598
9. Liabilities from social fund (472) 598
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 139,616
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 75,900
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,900
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,596
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15,405
7. Liabilities from social insurance (336) 11,627
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,869
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,219
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,092
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,092
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,050,040
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,231,392
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,229,052
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 967
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,222,422
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 347
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,316
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,305,005
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 943
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 237,658
D. Services (účtová group of 51) 277,960
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 550,866
E.1. Wages and salaries (521, 522) 424,136
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 100,811
4. Social expenses (527, 528) 25,919
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 82,953
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 139,851
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 139,851
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 145
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 510
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,119
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -75,953
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 706,828
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,339
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XIV. Other income from financial activities (668) 2,336
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,206
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 27,206
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,867
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -100,820
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,700
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401023 TIN: 2020330708 VAT number: SK2020330708
 • Registered seat: NAD 820 Bratislava, Rožňavská 2, 82648, Bratislava
 • Date create: 01 September 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ján Vaverčák predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 08.10.2014
  Ing. Natália Vaverčák, PhD. podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 08.10.2014
  Radovan Kimák člen Muškátová 14 Košice 040 11 08.10.2014
  JUDr. Jozef Lalo člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 08.10.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 08.10.2014
   Ing. Natália Vaverčák , PhD. - podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 08.10.2014
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 08.10.2014
   JUDr. Jozef Lalo - člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.2014
   17.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Jana Vavercak - podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 04.05.2011
   JUDr. Jozef Lalo - člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.05.2011
   21.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Jana Vavercak - podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 04.05.2011
   JUDr. Jozef Lalo - člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.05.2011
   20.05.2011Zrušeny predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   zasielateľstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   24.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   23.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.06.2005
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
   opravy karosérií
   opravy cestných motorových vozidiel
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákup a predaj použitého tovaru
   predaj ojazdených motorových vozidiel
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj pohonných hmôt
   činnosť colného deklaranta
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   pneuservis
   fotografické služby
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov cestných motorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   vedenie cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby
   kopírovacie služby
   pohostinská činnosť
   kovoobrábanie
   zasielateľstvo
   14.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
   nákladná taxislužba
   vnútroštátne zasielateľstvo
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba motorových a ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonokmických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   činnosť autobazáru
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov železiarského tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie)
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   vybavovanie colnej dekladrácie
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   prevádzkovanie colného skladu
   05.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.06.2005
   04.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.03.2005
   06.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.03.2005
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   05.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte - podpredseda Hornádska 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.09.1995
   Jana Vavercak Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   15.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte - podpredseda Hornádska 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.09.1995
   Jana Vavercak Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   14.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Jana Drábiková Čepenská 1214 Sereď 926 00 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Mgr. Jozef Lalo Slaská 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ing. Richard Novák Hrobákova 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   06.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Lalo Slaská 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ing. Richard Novák Hrobákova 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   05.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Balko 531 Kolíňany 951 78 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc. Budatínska 35 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 21.03.2001
   21.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   20.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava
   Ján Varerčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   24.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda Čepenská 1214 Sereď 926 00
   10.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ján Varerčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   09.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Gruzínska 32 Bratislava 821 05
   04.02.1998Nové predmety činnosti:
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   vybavovanie colnej dekladrácie
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   prevádzkovanie colného skladu
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Drábiková Čepenská 1214 Sereď 926 00 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   03.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hoška Nám. 1. mája 24 Senec 903 01
   18.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Juraj Balko 531 Kolíňany 951 78 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Ján Drábik - podpredseda Čepenská 1214 Sereď 926 00
   Ing. Miroslav Hoška Nám. 1. mája 24 Senec 903 01
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc. Budatínska 35 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 21.03.2001
   Ján Vaverčák - predseda Gruzínska 32 Bratislava 821 05
   17.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gazdík Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Moravec Igram 96 Báhoň 900 84
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   17.08.1995Nové obchodné meno:
   NAD 820 Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
   nákladná taxislužba
   vnútroštátne zasielateľstvo
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba motorových a ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonokmických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   činnosť autobazáru
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov železiarského tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Gazdík Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Moravec Igram 96 Báhoň 900 84
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava 851 01