Create Invoice

ZOPOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZOPOS
PIN 31401864
TIN 2020348286
VAT number SK2020348286
Date create 08 September 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ZOPOS
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 111 181 €
Profit -1 776 €
Capital 1 610 393 €
Own capital -33 891 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,616,221
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,485,838
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,478,591
A.II.1. Land (031) - /092A/ 224,459
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,246,764
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,368
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 7,247
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,247
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,105
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 51,566
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 51,391
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,391
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 175
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 61,539
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 293
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 61,246
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,278
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 919
4. Accrued income short-term (385A) 16,359
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,616,221
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,749
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,786
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 5,786
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -1,138
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -1,138
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -71,821
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -71,821
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,776
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,629,649
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,604,640
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,604,640
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 23,294
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 20,634
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,634
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,110
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 550
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,715
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,715
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 22,321
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 3,832
4. Deferred income short-term (384A) 18,489
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 101,745
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 111,181
III. Revenues from sale of services (602, 606) 101,745
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,436
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,886
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,579
D. Services (účtová group of 51) 20,678
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,061
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 72,544
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 72,544
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,024
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -705
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,488
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114
O. Exchange rate losses (563) 40
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 74
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -110
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -815
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401864 TIN: 2020348286 VAT number: SK2020348286
 • Registered seat: ZOPOS, Na Štyridsiatku 7, 81106, Bratislava
 • Date create: 08 September 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mária Kopáčiková predseda Baštová 346/2 Bratislava 811 03 10.10.2012
  Ing. Zdenek Kopáčik člen Novosvetská 4231/24 Bratislava 811 06 10.10.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.10.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kopáčiková - predseda predstavenstva Baštová 346/2 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.10.2012
   Ing. Zdenek Kopáčik - člen predstavenstva Novosvetská 4231/24 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 10.10.2012
   26.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Marko - predseda prestavenstva Ľudovíta Fullu 2495/19 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   Ing. Anton Fázik - podpredseda predstavenstva 134 Dolné Naštice 957 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   Henrieta Mišeková - člen predstavenstva Tematínska 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   12.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Henrieta Mišeková - člen predstavenstva Tematínska 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   11.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrieta Mišeková - člen predstavenstva Tematínska 6 Bratislava 951 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   15.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Henrieta Mišeková - člen predstavenstva Tematínska 6 Bratislava 951 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   Ing. Jozef Marko - predseda prestavenstva Ľudovíta Fullu 2495/19 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   Ing. Anton Fázik - podpredseda predstavenstva 134 Dolné Naštice 957 01 Vznik funkcie: 10.03.2010
   14.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Fázik - podpredseda predstavenstva Mojmírova 1296-7 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Ing. Jozef Marko - predseda prestavenstva Ľudovíta Fullu 2495/19 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 10.06.1997
   Henrieta Mišeková - člen predstavenstva Tematínska 6 Bratislava 951 01
   19.08.2009Nové sidlo:
   Na Štyridsiatku 7 Bratislava 811 06
   18.08.2009Zrušené sidlo:
   Novosvetská 24/4231 Bratislava 811 06
   27.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Marko - predseda prestavenstva Ľudovíta Fullu 2495/19 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 10.06.1997
   26.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Marko - predseda prestavenstva Ľudovíta Fullu 2495/19 Topoľčany 955 01
   20.03.2003Nové sidlo:
   Novosvetská 24/4231 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Vazovova 19 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.12.1999Nové predmety činnosti:
   marketing
   organizovanie školení, seminárov a sympózii
   16.02.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Fázik - podpredseda predstavenstva Mojmírova 1296-7 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Henrieta Mišeková - člen predstavenstva Tematínska 6 Bratislava 951 01
   15.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kušický - člen predstavenstva Venevská 18 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Katarína Lešická - podpredseda predstavenstva Konventná 17 Bratislava 811 03
   10.06.1997Nové sidlo:
   Vazovova 19 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kušický - člen predstavenstva Venevská 18 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Katarína Lešická - podpredseda predstavenstva Konventná 17 Bratislava 811 03
   Ing. Jozef Marko - predseda prestavenstva Ľudovíta Fullu 2495/19 Topoľčany 955 01
   09.06.1997Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 1h Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda Osuského 3/a Bratislava 851 03
   JUDr. Martin Glváč - člen 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Zdenek Kopáčik - predseda Tupolevova 4/D Bratislava 851 01
   22.04.1996Nové sidlo:
   H. Meličkovej 1h Bratislava 841 05
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Tupolevova 4/D Bratislava 851 01
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   ZOPOS a.s.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 4/D Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda Osuského 3/a Bratislava 851 03
   JUDr. Martin Glváč - člen 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Zdenek Kopáčik - predseda Tupolevova 4/D Bratislava 851 01