Create Invoice

MetLife Amslico poisťovňa - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MetLife Amslico poisťovňa
Status Destroyed
PIN 31402071
TIN 2020855936
VAT number SK7020000702
Date create 18 September 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MetLife Amslico poisťovňa
Pribinova 10
81109
Bratislava
Financial information
Capital 766 116 000 €
Own capital 136 645 000 €
Contact Information
Email amslico@metlifeamslico.sk
Phone(s) 0259363111, 0259363225
Fax(es) 0259363255
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402071 TIN: 2020855936 VAT number: SK7020000702
 • Registered seat: MetLife Amslico poisťovňa, Pribinova 10, 81109, Bratislava
 • Date create: 18 September 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.05.2015Zrušené obchodné meno:
   MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 10 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   v rámci poisťovacej činnosti sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia uvedené včasti A pre poistný druh živnotného poistenia a v časti B pre poistný druh neživotného poistenia. Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonnu o poisťovníctve:
   A - životné poistenie
   Poistné odvetvie
   1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
   2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
   3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
   4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
   5. Dôchodkové poistenie.
   6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
   B - neživotné poistenie.
   Poistné odvetvie
   1. Poistenie úrazu
   a) s jednorazovým plnením
   b) s opakovaným plnením
   c) s kombinovaným plnením
   d) cestujúcich.
   2. Poistenie choroby
   a) s jednorazovým plnením
   b) opakovaným plnením
   c) s kombinovaným plnením
   d) zmluvné poistenie a pripoistenie.
   16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich zo
   h) straty pravidelného zdroja príjmov.
   18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Dorčák - člen Bajkalská 16027/29D Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.06.2012
   Ing. Peter Gál - člen predstavenstva Jungmannova 1171/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.02.2012
   Mario Francisco Valdes Velasco - predseda predstavenstva Canal Cove 23 Palm Jumeirah, Dubaj Spojené arabské emiráty Vznik funkcie: 01.08.2014
   12.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Mario Francisco Valdes Velasco - predseda predstavenstva Canal Cove 23 Palm Jumeirah, Dubaj Spojené arabské emiráty Vznik funkcie: 01.08.2014
   11.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.02.2012
   01.11.2012Nové obchodné meno:
   MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
   31.10.2012Zrušené obchodné meno:
   Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Dorčák - člen Bajkalská 16027/29D Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.06.2012
   28.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva Tichá 6828/49 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.02.2012
   08.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.02.2012
   Ing. Peter Gál - člen predstavenstva Jungmannova 1171/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.02.2012
   JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva Tichá 6828/49 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.02.2012
   07.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva P.O. Box 2226 Wilmington, Delaware 198 99 USA Vznik funkcie: 16.04.2010
   Ing. Peter Gál - člen predstavenstva Jungmannova 1171/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.02.2009
   JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva Tilgnerova 712/15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.04.2010
   01.04.2011Nové sidlo:
   Pribinova 10 Bratislava 811 09
   31.03.2011Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   01.11.2010Nové obchodné meno:
   Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
   31.10.2010Zrušené obchodné meno:
   AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s.
   21.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Zack R. Abounassar - predseda predstavenstva P.O. Box 2226 Wilmington, Delaware 198 99 USA Vznik funkcie: 16.04.2010
   JUDr. Marko Tomašovič - člen predstavenstva Tilgnerova 712/15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.04.2010
   20.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Kubička , MBA - člen predstavenstva Malé Stankovce 909 Trenčianske Stankovce 913 11 Vznik funkcie: 15.04.2009
   JUDr. Marko Tomašovič - predseda predstavenstva Tilgnerova 712/15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.02.2009
   23.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Henrich Kubička , MBA - člen predstavenstva Malé Stankovce 909 Trenčianske Stankovce 913 11 Vznik funkcie: 15.04.2009
   22.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Roman Holček - člen Žitná 7719/3A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.08.2006
   18.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gál - člen predstavenstva Jungmannova 1171/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.02.2009
   JUDr. Marko Tomašovič - predseda predstavenstva Tilgnerova 712/15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.02.2009
   17.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fitko - predseda predstavenstva Haanova 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.07.2007
   Ing. Peter Gál A. Gwerkovej 9 Bratislava 851 04
   14.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fitko - predseda predstavenstva Haanova 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.07.2007
   13.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borovský - predseda Nezábudkova 36 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borovský - predseda Nezábudkova 36 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.08.2006
   PaedDr. Roman Holček - člen Žitná 7719/3A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.08.2006
   07.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva Žitná 7719/3A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2004
   18.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Sojka Jozefa Cígera Hronského 1636/20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.07.2002
   20.11.2004Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva Žitná 7719/3A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2004
   19.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva Žitná 7719/3A Bratislava 831 06
   03.03.2003Nové predmety činnosti:
   v rámci poisťovacej činnosti sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia uvedené včasti A pre poistný druh živnotného poistenia a v časti B pre poistný druh neživotného poistenia. Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonnu o poisťovníctve:
   A - životné poistenie
   Poistné odvetvie
   1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
   2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
   3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
   4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
   5. Dôchodkové poistenie.
   6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
   B - neživotné poistenie.
   Poistné odvetvie
   1. Poistenie úrazu
   a) s jednorazovým plnením
   b) s opakovaným plnením
   c) s kombinovaným plnením
   d) cestujúcich.
   2. Poistenie choroby
   a) s jednorazovým plnením
   b) opakovaným plnením
   c) s kombinovaným plnením
   d) zmluvné poistenie a pripoistenie.
   16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich zo
   h) straty pravidelného zdroja príjmov.
   18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
   02.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poisťovaciu činnosť
   zaisťovaciu činnosť
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenska pri dojednaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   zábrannú činnosť
   ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 odst. 3 citovaného zákona
   22.11.2002Nové obchodné meno:
   AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s.
   21.11.2002Zrušené obchodné meno:
   First American Slovak Insurance Company - Prvá americko-slovenská poisťovňa a.s./AMSLICO/
   18.10.2002Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Roman Holček - predseda predstavenstva Žitná 7719/3A Bratislava 831 06
   Ing. Rastislav Sojka Jozefa Cígera Hronského 1636/20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.07.2002
   17.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Roman Holček Žitná 7719/3A Bratislava 831 06
   Zack Reda Abounassar - predseda predstavenstva P.O.BOX 2226 Wilmington Delaware 198 99 USA dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavovo nám. 176/20 Bratislava Skončenie funkcie: 31.07.2002
   06.09.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Gál A. Gwerkovej 9 Bratislava 851 04
   PaedDr. Roman Holček Žitná 7719/3A Bratislava 831 06
   05.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Lím - člen predstavenstva I.Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Christos Mistillioglou Ifigenias str. 51 Athens 176 27 Grécko
   24.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Lím - člen predstavenstva I.Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Zack Reda Abounassar - predseda predstavenstva P.O.BOX 2226 Wilmington Delaware 198 99 USA dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavovo nám. 176/20 Bratislava Skončenie funkcie: 31.07.2002
   23.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Zack Reda Abounassar - predseda predstavenstva P.O.BOX 2226 Wilmington Delaware 198 99 USA dlhodobý pobyt na území SR : révova 10 Bratislava
   Edward Joseph Bush Eisentrout Drive Union City 2753 Pennsylvania 164 38 USA dlhodobý pobyt na území SR : Révova 10 Bratislava
   04.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Zack Reda Abounassar - predseda predstavenstva P.O.BOX 2226 Wilmington Delaware 198 99 USA dlhodobý pobyt na území SR : révova 10 Bratislava
   Edward Joseph Bush Eisentrout Drive Union City 2753 Pennsylvania 164 38 USA dlhodobý pobyt na území SR : Révova 10 Bratislava
   Christos Mistillioglou Ifigenias str. 51 Athens 176 27 Grécko
   03.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Hansen Révova 10 Bratislava
   Zack Reda Abounassar P.O.BOX 2226 Wilmington Delaware 198 99 USA dlhodobý pobyt na území SR : révova 10 Bratislava
   Edward Joseph Bush - predseda predstavenstva eisentrout Drive Union City 2753 Pennsylvania 164 38 USA dlhodobý pobyt na území SR : Révova 10 Bratislava
   14.02.1998Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   13.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Edward Joseph Bush - predseda predstavenstva eisentrout Drive Union City 2753 Pennsylvania 164 38 USA dlhodobý pobyt na území SR : Révova 10 Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Panenská 35 Bratislava 811 03
   12.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Edward Joseph Bush eisentrout Drive Union City 2753 Pennsylvania 164 38 USA dlhodobý pobyt na území SR : Révova 10 Bratislava
   15.08.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   11.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Zack Reda Abounassar P.O.BOX 2226 Wilmington Delaware 198 99 USA dlhodobý pobyt na území SR : révova 10 Bratislava
   Edward Joseph Bush eisentrout Drive Union City 2753 Pennsylvania 164 38 USA dlhodobý pobyt na území SR : Révova 10 Bratislava
   10.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Csekes H.Meličkovej 16 Bratislava
   Ing. Ondrej Mičán Ondrášovská 315/127 Liptovský Mikuláš
   12.10.1995Nové predmety činnosti:
   poisťovaciu činnosť
   zaisťovaciu činnosť
   uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenska pri dojednaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   zábrannú činnosť
   ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 odst. 3 citovaného zákona
   18.09.1995Nové obchodné meno:
   First American Slovak Insurance Company - Prvá americko-slovenská poisťovňa a.s./AMSLICO/
   Nové sidlo:
   Panenská 35 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Erika Csekes H.Meličkovej 16 Bratislava
   Mark Hansen Révova 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Mičán Ondrášovská 315/127 Liptovský Mikuláš