Create Invoice

Slovakia Online - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovakia Online
PIN 31402445
TIN 2020338397
VAT number SK2020338397
Date create 01 October 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Slovakia Online
Riazanská 57
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 730 706 €
Profit -24 230 €
Contact Information
Phone(s) +421243410996
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 306,990
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,983
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,983
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,983
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 302,904
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 141,308
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 117,207
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,207
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,942
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 161,596
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,566
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 160,030
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,103
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 71
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,032
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 306,990
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,494
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,675
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,675
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 394
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 394
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,230
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 322,485
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,860
9. Liabilities from social fund (472) 4,860
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 311,969
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 163,243
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,243
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,440
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 17,329
7. Liabilities from social insurance (336) 9,804
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,153
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,656
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,656
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 999
4. Deferred income short-term (384A) 999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 730,723
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 730,706
III. Revenues from sale of services (602, 606) 730,512
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 751,718
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 14,038
D. Services (účtová group of 51) 446,546
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 284,528
E.1. Wages and salaries (521, 522) 207,070
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 70,099
4. Social expenses (527, 528) 7,359
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 523
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,303
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,303
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,113
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,667
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,012
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,928
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 12
2. Other interest income (662A) 12
XII. Foreign exchange gains (663) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 353
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -336
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,348
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402445 TIN: 2020338397 VAT number: SK2020338397
 • Registered seat: Slovakia Online, Riazanská 57, 83103, Bratislava
 • Date create: 01 October 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03 01.10.1995
  Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28 05.12.2005
  Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07 05.12.2005
  Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05 28.02.2014
  Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03 28.02.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Viliam Kišš 1 335 € (20%) Chlumeckého 7 Bratislava 821 03
  Richard Salanič 1 335 € (20%) Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
  Karol Takács 1 335 € (20%) Rajecká 30 Bratislava 821 07
  Oľga Cimová 1 335 € (20%) Beniakova 32 Bratislava 841 05
  Vladimír Bartko 1 335 € (20%) Heyrovského 10 Bratislava 841 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.10.2014Nové sidlo:
   Riazanská 57 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05
   Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.02.2014
   Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 28.02.2014
   27.10.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Salaničová Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Eva Takácsová Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   11.11.2009Noví spoločníci:
   Beata Salaničová Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Eva Takácsová Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   10.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   16.02.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky a informačných systémov
   rozmnožovacie a kopírovacie služby
   31.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 05.12.2005
   Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2005
   30.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves Vznik funkcie: 12.09.1996
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.09.2000
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.10.1995
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves Vznik funkcie: 12.09.1996
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.09.2000
   23.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Ing. Libor Žikla Trenčianska 22/35 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   23.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Ing. Libor Žikla Trenčianska 22/35 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   03.11.1999Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   02.11.1999Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 10/a Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   01.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   audiovízia
   poskytovanie poradenských služieb ohľadom elektronických zariadení na spracovanie dát
   dodávky softwaru a poskytovanie poradenských služieb
   databanky /s výnimkou zhromažďovania údajov, na ktorých zhromažďovanie je potrebné osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   Karol Takács 9. mája 18 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   14.09.1995Nové obchodné meno:
   Slovakia Online s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďumbierska 10/a Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vydavateľské činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   Karol Takács 9. mája 18 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves