Create Invoice

Istrochem - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Istrochem
Status Destroyed
PIN 31403450
Date create 01 November 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Istrochem
Nobelova 34
83605
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403450
 • Registered seat: Istrochem, Nobelova 34, 83605, Bratislava
 • Date create: 01 November 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Istrochem, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
   vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
   výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   výroba tovaru z plastov
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   informatívne meranie fyzikálnych veličín
   vykonávanie analýz v oblasti chémie
   montáž meracej a regulačnej techniky
   prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-III
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   administratívne a kopírovacie práce
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-III
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Podmanický - podpredseda Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.07.1999
   Ing. Karol Jurkovič - člen Nobelova 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.04.2003
   Ing. Ľubomír Zatlukaj - člen Turnianska 7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 08.04.2003
   Ing. Ondrej Macko - predseda Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.04.2003
   Ing. Pavol Zelenay - člen J. Alexyho 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.11.2003
   Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen Podlučinského 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 06.11.2003
   13.07.2005Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   výroba tovaru z plastov
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   informatívne meranie fyzikálnych veličín
   vykonávanie analýz v oblasti chémie
   montáž meracej a regulačnej techniky
   prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-III
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   administratívne a kopírovacie práce
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-III
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen Podlučinského 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 06.11.2003
   12.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení (Poliklinika Istrochem a.s.)
   pohostinstvo a ubytovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen Janova Lehota 74 Žiar nad Hronom 966 24 Vznik funkcie: 06.11.2003
   21.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gregor - člen 43 Valaská Dubová 034 96 Vznik funkcie: 08.04.2003
   20.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen Janova Lehota 74 Žiar nad Hronom 966 24 Vznik funkcie: 06.11.2003
   Ing. Pavol Zelenay - člen J. Alexyho 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.11.2003
   19.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Farkaš - člen Tehelná 94 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 08.04.2003 Skončenie funkcie: 06.11.2003
   Ing. Mária Forgachová - člen Cintulova 5 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 06.11.2003
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Farkaš - člen Tehelná 94 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 08.04.2003 Skončenie funkcie: 06.11.2003
   Ing. Tibor Gregor - člen 43 Valaská Dubová 034 96 Vznik funkcie: 08.04.2003
   Ing. Stanislav Podmanický - podpredseda Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.07.1999
   Ing. Karol Jurkovič - člen Nobelova 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.04.2003
   Ing. Ľubomír Zatlukaj - člen Turnianska 7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 08.04.2003
   Ing. Ondrej Macko - predseda Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.04.2003
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alena Brennerová Záleská 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.01.2003 Skončenie funkcie: 07.04.2003
   Ing. Michal Grega, , CSc., - predseda Krížkova 6 Bratislava 800 04 Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 07.04.2003
   Ing. Tibor Gregor 43 Valaská Dubová 034 96 Vznik funkcie: 22.01.2003 Skončenie funkcie: 08.04.2003
   Ing. Jozef Krištofčák, , CSc., - člen Chemická 8 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 07.04.2003
   Ing. Stanislav Podmanický - člen Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.07.1999
   Ing. Vladimír Tužinský - člen Studenohorská 37 Bratislava Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 08.04.2003
   29.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Brennerová Záleská 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.01.2003 Skončenie funkcie: 07.04.2003
   Ing. Mária Forgachová - člen Cintulova 5 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 06.11.2003
   Ing. Michal Grega, , CSc., - predseda Krížkova 6 Bratislava 800 04 Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 07.04.2003
   Ing. Tibor Gregor 43 Valaská Dubová 034 96 Vznik funkcie: 22.01.2003 Skončenie funkcie: 08.04.2003
   Ing. Jozef Krištofčák, , CSc., - člen Chemická 8 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 07.04.2003
   Ing. Stanislav Podmanický - člen Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.07.1999
   Ing. Vladimír Tužinský - člen Studenohorská 37 Bratislava Vznik funkcie: 15.07.1999 Skončenie funkcie: 08.04.2003
   28.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Forgachová Cintulova 5 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Grega, , CSc., - predseda Krížkova 6 Bratislava 800 04
   Ing. Jozef Krištofčák, , CSc., Chemická 8 Bratislava 831 04
   Ing. Jozef Mihalik Tupolevova 18 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.01.2003
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 22.01.2003
   Ing. Stanislav Podmanický Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Tužinský Studenohorská 37 Bratislava
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Forgachová Cintulova 5 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Grega, , CSc., - predseda Krížkova 6 Bratislava 800 04
   Ing. Jozef Krištofčák, , CSc., Chemická 8 Bratislava 831 04
   Ing. Jozef Mihalik Tupolevova 18 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.01.2003
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 22.01.2003
   Ing. Stanislav Podmanický Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Tužinský Studenohorská 37 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Magdaléna Horváthová , CSc. Furdekova 14 Bratislava 853 05
   Ing. Ivan Janík Sabinovská 9 Bratislava 821 03
   Ing. Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Ing. Karel Ružička Kadnárova 106 Bratislava 831 05
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   16.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Horváthová , CSc. Furdekova 14 Bratislava 853 05
   15.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Bocko Pražská 4 Bratislava 831 01
   24.09.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení (Poliklinika Istrochem a.s.)
   30.05.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.11.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing. Ivan Janík Sabinovská 9 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   Ing. Karel Ružička Kadnárova 106 Bratislava 831 05
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   03.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Görner Dullova 48 Martin 036 08
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 02
   Ing. Maroš Kondrót Lenárdova 6 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Alojz Moncman Mikovíniho 5 Bratislava 831 02
   Ing. Karel Ružička Kadnárova 106 Bratislava 831 05
   Ing. Dušan Vrba Nezábudkova 20 Bratislava 821 01
   10.10.1995Nové obchodné meno:
   Istrochem, a.s.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   pohostinstvo a ubytovanie
   výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
   vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
   výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Görner Dullova 48 Martin 036 08
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 02
   Ing. Maroš Kondrót Lenárdova 6 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Alojz Moncman Mikovíniho 5 Bratislava 831 02
   Ing. Karel Ružička Kadnárova 106 Bratislava 831 05
   Ing. Dušan Vrba Nezábudkova 20 Bratislava 821 01