Create Invoice

DataInPharm - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DataInPharm
PIN 31403832
TIN 2020935466
Date create 13 October 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DataInPharm
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 150 €
Profit 60 408 €
Capital 66 045 €
Own capital 55 891 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 25,750
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 05 to r. 08) 0
A.II.1. Land and buildings (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 25,750
2. Separate movable assets and sets of movable assets (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,444
4. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,427
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 66,194
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,237
A.I. Capital r. 27 + r. 28 7,080
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 7,080
2. Receivables for subscribed capital (/-/353) 0
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,425
A.IV. The valuation differences (+/- 415, 416) 0
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -3,676
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 60,408
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 957
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 25
B.II. Long-term provisions (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Long-term bank loans (461A, 46XA) 0
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 932
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 452
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 150
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 0
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 150
III. Change in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 0
IV. Activation (účtová a group of 62) 0
V. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 0
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 809
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Services (účtová group of 51) 786
D. Personal expenses (účtová group of 52) 0
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 23
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 0
G. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 0
H. Allowance for bad debts (+/- 547) 0
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -659
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -636
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 61,622
VII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 0
VIII. Income from non-current financial assets (665) 61,621
IX. Proceeds from short-term financial assets (666) 0
X. Interest income (662) 1
XI. Foreign exchange gains (663) 0
XII. Other income from financial activities (668) 0
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 75
J. Sold securities and shares (561) 0
K. The cost of short-term financial assets (566) 0
L. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 0
M. Interest expense (562) 0
N. Exchange rate losses (563) 0
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 75
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) 61,547
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 60,888
P. Income tax expense (591, 595) 480
Q. The transfer of the shares in the profit or loss to a shareholder of (+/-) (596) 0
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 60,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403832 TIN: 2020935466
 • Registered seat: DataInPharm, Stromová 13, 83101, Bratislava
 • Date create: 13 October 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PharmDr. Peter Matejka Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01 01.12.2005
  Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07 01.06.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  PharmDr. Peter Matejka 1 770 € (25%) Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01
  Mgr. Jan Dítě 1 770 € (25%) Palkovičova 245/15 Bratislava-Ružinov 821 08
  Mgr. Igor Minarovič, PhD. 1 770 € (25%) Čadca 022 04
  PharmDr. Peter Stanko 1 770 € (25%) Bratislava 811 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.12.2014Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava-Nové Mesto 831 01
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Peter Matejka Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01
   Mgr. Jan Dítě Palkovičova 245/15 Bratislava-Ružinov 821 08
   Mgr. Igor Minarovič , PhD. Hurbanova 160/D Čadca 022 04
   PharmDr. Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Peter Matejka Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2005
   15.12.2014Zrušené sidlo:
   Hálova 4 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Dítě Eötvösova 2377/53 Komárno 945 01
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04
   Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07
   Igor Minarovič Hurbanova 160/D Čadca 022 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2005
   14.07.2006Nové sidlo:
   Hálova 4 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   školiaca činnosťv rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacich podujatí
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.06.2006
   13.07.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   23.12.2005Nové obchodné meno:
   DataInPharm s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ján Dítě Eötvösova 2377/53 Komárno 945 01
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04
   Igor Minarovič Hurbanova 160/D Čadca 022 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2005
   22.12.2005Zrušené obchodné meno:
   EPM INVEST spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   chov exotického vtáctva
   poradenstvo k chovu exotického vtáctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   18.01.2000Nové obchodné meno:
   EPM INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   17.01.2000Zrušené obchodné meno:
   EXOCHOV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čermák Beňadická 13 Bratislava
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   Ľubomíra Kovalčíková Vígľašská 9 Bratislava
   Pavel Mokoš Brodská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   13.10.1995Nové obchodné meno:
   EXOCHOV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   chov exotického vtáctva
   poradenstvo k chovu exotického vtáctva
   Noví spoločníci:
   Jozef Čermák Beňadická 13 Bratislava
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   Ľubomíra Kovalčíková Vígľašská 9 Bratislava
   Pavel Mokoš Brodská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava