Create Invoice

BESTEX Investment - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BESTEX Investment
Status Destroyed
PIN 31404499
TIN 2020874911
Date create 17 October 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BESTEX Investment
Pribinova 25
81011
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404499 TIN: 2020874911
 • Registered seat: BESTEX Investment, Pribinova 25, 81011, Bratislava
 • Date create: 17 October 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.02.2012Zrušené obchodné meno:
   BESTEX Investment, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), alebo na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľko- obchod)
   sprostredkovateľská činnosť s tovarmi voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Milan Kajan - predseda predstavenstva Nábrežná 16 Nové Zámky 940 73
   RNDr. Jozef Hrabina - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 36 Bratislava 841 01
   07.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kubica - člen predstavenstva Beňadická 14 Bratislava 851 05
   10.01.2007Nové obchodné meno:
   BESTEX Investment, a.s.
   09.01.2007Zrušené obchodné meno:
   BESTEX Investment, o.c.p.a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pre emitenta
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 zákona o cenných papieroch
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   BESTEX Investment, o.c.p.a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pre emitenta
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 zákona o cenných papieroch
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), alebo na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľko- obchod)
   sprostredkovateľská činnosť s tovarmi voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kubica - člen predstavenstva Beňadická 14 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kajan - predseda predstavenstva Nábrežná 16 Nové Zámky 940 73
   RNDr. Jozef Hrabina - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 36 Bratislava 841 01
   29.05.1997Zrušené obchodné meno:
   BESTEX Investment, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/, alebo na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť s tovarmi voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr.Milan Mgr.Milan Kajan Nábrežná 16 Nové Zámky 940 73
   Ing.Milan Ing.Milan Kubica Beňadická 14 Bratislava 851 05
   Ing. Ondrej Trnavský Strečnianska 9 Bratislava 851 01
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   BESTEX Investment, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/, alebo na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť s tovarmi voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr.Milan Mgr.Milan Kajan Nábrežná 16 Nové Zámky 940 73
   Ing.Milan Ing.Milan Kubica Beňadická 14 Bratislava 851 05
   Ing. Ondrej Trnavský Strečnianska 9 Bratislava 851 01