Create Invoice

Halbart-Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 19.08.2016
Basic information
Business name Halbart-Slovakia
PIN 31404693
TIN 2020307443
VAT number SK2020307443
Date create 02 November 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Halbart-Slovakia
Primaciálne nám. 1
81499
Bratislava
Financial information
Profit -3 611 €
Capital 170 677 €
Own capital 169 492 €
Date of updating data: 19.08.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 168,922
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 167,629
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 167,629
A.II.1. Land (031) - /092A/ 167,629
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,293
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 246
6. Social security (336) - /391A/ 71
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 175
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,047
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 15
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,032
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 168,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,080
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 301,583
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 335,258
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -33,675
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -169,086
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 38,222
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -207,308
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,611
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,842
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,342
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,488
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,488
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 663
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 500
Date of updating data: 19.08.2016
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579
D. Services (účtová group of 51) 2,002
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 577
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,579
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,002
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 72
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,651
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,611
Date of updating data: 19.08.2016
Date of updating data: 19.08.2016
 • PIN :31404693 TIN: 2020307443 VAT number: SK2020307443
 • Registered seat: Halbart-Slovakia, Primaciálne nám. 1, 81499, Bratislava
 • Date create: 02 November 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Šetina člen Holíčska 23 Bratislava 851 01 07.11.2011
  Ing. Miroslav Bialko člen Medená 25 Bratislava 811 02 16.12.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bialko - člen predstavenstva Medená 25 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.12.2015
   06.03.2012Nové sidlo:
   Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šetina - člen predstavenstva Holíčska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.2011
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   Halbart-Slovakia a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch
   organizačno-technické zabezpečenie výstavby stavieb
   inžiniersko-investičná činnosť v oblasti výstavby stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo