Create Invoice

GASFIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GASFIN
Status Destroyed
PIN 31405011
Date create 07 November 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GASFIN
Francisciho 4
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405011
 • Registered seat: GASFIN, Francisciho 4, 81108, Bratislava
 • Date create: 07 November 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   GASFIN, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Francisciho 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Krajč - člen Ružova 50 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 31.08.2005
   29.03.2006Nové obchodné meno:
   GASFIN, a.s. v likvidácii
   28.03.2006Zrušené obchodné meno:
   GASFIN, a.s.
   06.10.2005Nové obchodné meno:
   GASFIN, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajč - člen Ružova 50 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 31.08.2005
   05.10.2005Zrušené obchodné meno:
   GASFIN, a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   hlavné investičné služby: 1) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 2) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Blechárž - predseda Homolova 17 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Denisa Drobuliaková - podpredseda Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Pavel Trenka - člen A. Hlinku 445/37 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   16.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Pavel Trenka - člen A. Hlinku 445/37 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   15.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Trenka - člen A. Hlinku 445/37 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   09.06.2004Nové sidlo:
   Francisciho 4 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Trenka - člen A. Hlinku 445/37 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   08.06.2004Zrušené sidlo:
   Kozia 17 Bratislava 815 37
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Trnka - člen A. Hlinku 445/37 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   19.05.2004Nové predmety činnosti:
   hlavné investičné služby: 1) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 2) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   18.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj cenných papierov
   obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   poskytovanie ekonomického a organizačného poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring, forfaiting vrátane odkupovania peňažných pohľadávok
   obstarávateľské služby spojené so správou majetku
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   vypracovávanie ekonomických analýz /okrem znaleckých posudkov/
   17.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Patrik Blechárž - predseda Homolova 17 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Denisa Drobuliaková - podpredseda Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Pavol Trnka - člen A. Hlinku 445/37 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   16.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Patrik Blechárž - podpredseda Homolova 17 Bratislava
   Ing. Denisa Drobuliaková Tonkovce 672 Nový Život
   Ing. Stanislav Vlkovič - predseda Hlaváčikova 3163/33 Bratislava
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.10.1999Nové sidlo:
   Kozia 17 Bratislava 815 37
   26.10.1999Zrušené sidlo:
   Rajská 15 Bratislava 811 08
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Patrik Blechárž - podpredseda Homolova 17 Bratislava
   Ing. Denisa Drobuliaková Tonkovce 672 Nový Život
   Ing. Stanislav Vlkovič - predseda Hlaváčikova 3163/33 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horváth - podpredseda Legionárska 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Chyla - predseda Riadok 13 Ružomberok
   Ing. Stanislav Vlkovič Hlaváčikova 3163/33 Bratislava
   30.09.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring, forfaiting vrátane odkupovania peňažných pohľadávok
   obstarávateľské služby spojené so správou majetku
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   vypracovávanie ekonomických analýz /okrem znaleckých posudkov/
   11.05.1998Nové obchodné meno:
   GASFIN, a.s., o.c.p.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horváth - podpredseda Legionárska 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Chyla - predseda Riadok 13 Ružomberok
   Ing. Stanislav Vlkovič Hlaváčikova 3163/33 Bratislava
   10.05.1998Zrušené obchodné meno:
   IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horváth - predseda Legionárska 1 Bratislava
   Ing. Peter Sádovský Tichá 4 Bratislava
   Ing. Václav Vocílka Rajská 15 Bratislava
   10.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horváth - predseda Legionárska 1 Bratislava
   Ing. Václav Vocílka Rajská 15 Bratislava
   09.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horváth Legionárska 1 Bratislava
   Mag. Roland Karl Haas Saileräckergasse 43 Viedeň Rakúska republika
   01.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horváth Legionárska 1 Bratislava
   Ing. Peter Sádovský Tichá 4 Bratislava
   Mag. Roland Karl Haas Saileräckergasse 43 Viedeň Rakúska republika
   29.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Patrik Blechárž Homolova 17 Bratislava
   Ing. Tomáš Bránecký Bilíkova 6 Bratislava
   Ing. Peter Sádovský Jamnického 6 Bratislava
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p.
   Nové sidlo:
   Rajská 15 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj cenných papierov
   obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   poskytovanie ekonomického a organizačného poradenstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrik Blechárž Homolova 17 Bratislava
   Ing. Tomáš Bránecký Bilíkova 6 Bratislava
   Ing. Peter Sádovský Jamnického 6 Bratislava