Create Invoice

PRETO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Business name PRETO
PIN 31405231
TIN 2020326814
VAT number SK7020001010
Date create 01 January 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PRETO
A. Bernoláka 60
01001
Žilina
Financial information
Sales and income 4 345 764 €
Profit 202 447 €
Capital 45 919 397 €
Own capital 7 199 318 €
Contact Information
Phone(s) 0415121126, 0917547215
Mobile phone(s) 0917547215
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 54,973,844
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 47,264,125
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 268,116
2. Software (013) - /073, 091A/ 268,116
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 7,127,432
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,888,765
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,967,244
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 141,959
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 129,464
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 39,868,577
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,957,013
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 1,547,209
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 11,864,355
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,500,000
10. Acquisition total non-current financial assets (043) - /096A/ 3,000,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,690,084
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 5,730
8. Deferred tax asset (481A) 5,730
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 7,527,745
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 104,591
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,604
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,987
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 6,961,686
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 461,468
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 156,609
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 814
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 155,795
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 19,635
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 19,512
4. Accrued income short-term (385A) 123
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 54,973,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,352,686
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 190,866
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 190,866
A.III. Other capital funds (413) 7,159,905
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 19,086
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 19,086
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -5,195,161
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -5,195,161
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,975,543
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,975,543
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 202,447
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,621,158
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,628
9. Liabilities from social fund (472) 1,226
12. Deferred tax liability (481A) 402
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 49,582,139
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,257,707
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349,787
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,920
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,170,943
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 33,044
7. Liabilities from social insurance (336) 22,383
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,072
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,990
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 37,391
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 28,491
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,900
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,569,738
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,345,764
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,569,738
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 31,570
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,744,456
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,207,973
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 72,986
D. Services (účtová group of 51) 1,230,809
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 800,291
E.1. Wages and salaries (521, 522) 590,626
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 197,616
4. Social expenses (527, 528) 12,049
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,533
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 255,925
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 255,925
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 31,565
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 695
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,805,169
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 137,791
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265,943
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68,932
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 5,000
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 63,932
2. Other interest income (662A) 63,932
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,730
K. Sold securities and shares (561) 5,000
O. Exchange rate losses (563) 5
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,725
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 62,202
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 199,993
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -2,454
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,884
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -5,338
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 202,447
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017
 • PIN :31405231 TIN: 2020326814 VAT number: SK7020001010
 • Registered seat: PRETO, A. Bernoláka 60, 01001, Žilina
 • Date create: 01 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.05.2003Nové obchodné meno:
   PRETO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   A. Bernoláka 60 Žilina 010 01
   Noví spoločníci:
   MYKA spol. s r.o. IČO: 31 586 091 A. Bernoláka 60 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Behavá Lichardova 2801/9 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Ing. Renáta Remeková Mojšová Lúčka 130 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Margita Hajšelová Záborského 1686/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.03.2003
   06.08.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel /autopožičovňa/
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť