Create Invoice

GAWAX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GAWAX
PIN 31405673
TIN 2020875032
VAT number SK2020875032
Date create 10 November 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GAWAX
Strojnícka 53
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 300 998 €
Profit 1 743 €
Capital 191 764 €
Own capital 60 340 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421915200255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 367,551
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 37,143
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 37,143
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 37,143
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 330,408
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 273,953
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,953
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 25,200
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 25,200
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,200
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,095
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,095
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 29,160
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 28,475
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 685
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 367,551
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,722
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 51,676
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 95,614
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -43,938
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,743
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 306,829
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 77
9. Liabilities from social fund (472) 77
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 5,108
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 301,644
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 85,644
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,644
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 216,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 300,999
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 300,998
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 271,363
III. Revenues from sale of services (602, 606) 8,732
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 20,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 403
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,511
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 233,441
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 25,301
D. Services (účtová group of 51) 3,244
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,448
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,448
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 12,203
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,874
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,487
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,109
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,744
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,542
2. Other expense (562A) 1,542
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,202
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,744
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,743
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,743
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405673 TIN: 2020875032 VAT number: SK2020875032
 • Registered seat: GAWAX, Strojnícka 53, 82105, Bratislava
 • Date create: 10 November 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05 21.12.1995
  Monika Mamonová Strojnícka 53 Bratislava 821 05 14.11.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Valerij Mamonov 3 652 € (55%) Strojnícka 53 Bratislava 821 05
  Monika Mamonová 1 992 € (30%) Strojnícka 53 Bratislava 821 05
  Ing. Jozef Čech 996 € (15%) Bratislava 851 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.06.2007Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   05.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích)
   upratovacie a čistiace práce
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   skladovanie
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Monika Mamonová Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 21.12.1995
   Monika Mamonová Strojnícka 53 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 14.11.1997
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   20.01.2006Nové sidlo:
   Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   Monika Mamonovova Strojnícka 53 Bratislava 821 05
   19.01.2006Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 215 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   29.07.2005Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne varábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   23.08.1999Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 215 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   Monika Mamonovova Pri Vinohradoch 215 Bratislava
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Holíčska 13 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   22.06.1998Nové sidlo:
   Holíčska 13 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Tomášiková 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Mamonovová Svidnícka 13 Bratislava
   Valerij Mamonov
   02.04.1998Noví spoločníci:
   Monika Mamonovová Svidnícka 13 Bratislava
   Valerij Mamonov
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Mamonovová Holíčska 13 Bratislava
   Valerij Mamonov trvalý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava
   01.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   24.09.1996Nové sidlo:
   Tomášiková 32 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   23.09.1996Zrušené sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   10.06.1996Noví spoločníci:
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Valerij Mamonov dlhodobý pobyt na území SR : Národná 12 Modra
   09.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07
   Valerij Mamonov Energetikov 19/A Kumertav Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07
   10.11.1995Nové obchodné meno:
   GAWAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07
   Valerij Mamonov Energetikov 19/A Kumertav Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Miloš Lampart Dudvážska 13 Bratislava 821 07