Create Invoice

INES SOFT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INES SOFT
Status Destroyed
PIN 31407781
Date create 19 December 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INES SOFT
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407781
 • Registered seat: INES SOFT, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Date create: 19 December 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.01.2005Zrušené obchodné meno:
   INES SOFT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   distribúcia, predaj aplikačného programového vybavenia a sprostredkovanie predaja informačnej techniky, servis pri prevádzke informačných systémov /softwaru/
   poradenstvo a analýza pri nasadzovaní informačnej technológie
   leasing výpočtovej techniky
   organizovanie kurzov a seminárov
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   využívanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti tvorcov počítačových programov v zamestnaneckom a zmluvnom pomere podľa autorského zákona za účelom výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a poskytovanie služieb s takýmto výskumom spojených
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Alžbeta Križánková - predseda predstavenstva a prezident Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Dušan Kišš - člen Javorová 1 Piešťany
   Ing. Igor Pleško , CSc. - podpredseda a výkonný riaditeľ Palkovičova 12/D Bratislava
   15.08.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Alžbeta Križánková - predseda predstavenstva a prezident Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Dušan Kišš - člen Javorová 1 Piešťany
   Ing. Igor Pleško , CSc. - podpredseda a výkonný riaditeľ Palkovičova 12/D Bratislava
   14.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tamara Hudáková - výkonný riaditeľ Bebravská 8 Bratislava
   Ing. Dušan Kišš - člen Javorová 1 Piešťany
   Ing. Alžbeta Križánková - predseda Sabinovská 5 Bratislava
   Mgr. Andrea Moravčíková - člen Nábr. A. Hlinku 27 Hlohovec
   Ing. Igor Pleško , CSc. - podpredseda Polakovičova 12/D Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   využívanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti tvorcov počítačových programov v zamestnaneckom a zmluvnom pomere podľa autorského zákona za účelom výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a poskytovanie služieb s takýmto výskumom spojených
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   09.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tamara Hudáková - výkonný riaditeľ Bebravská 8 Bratislava
   Ing. Dušan Kišš - člen Javorová 1 Piešťany
   Ing. Alžbeta Križánková - predseda Sabinovská 5 Bratislava
   Mgr. Andrea Moravčíková - člen Nábr. A. Hlinku 27 Hlohovec
   Ing. Igor Pleško , CSc. - podpredseda Polakovičova 12/D Bratislava
   08.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tamara Hudáková - výkonný riaditeľ Bebravská 8 Bratislava
   Ing. Dušan Kišš Javorová 1 Piešťany
   Ing. Alžbeta Križánková - predseda Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Pleško , CSc. - podpredseda Palkovičova 12/D Bratislava
   DrSc. Milan Mitrovič - člen Bulevar Avnoja 86 Nový Beograd SFRJ dlhodobý pobyt na území SR : Sabinovská 14 Bratislava
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   INES SOFT, a.s.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   distribúcia, predaj aplikačného programového vybavenia a sprostredkovanie predaja informačnej techniky, servis pri prevádzke informačných systémov /softwaru/
   poradenstvo a analýza pri nasadzovaní informačnej technológie
   leasing výpočtovej techniky
   organizovanie kurzov a seminárov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tamara Hudáková - výkonný riaditeľ Bebravská 8 Bratislava
   Ing. Dušan Kišš Javorová 1 Piešťany
   Ing. Alžbeta Križánková - predseda Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Pleško , CSc. - podpredseda Palkovičova 12/D Bratislava
   DrSc. Milan Mitrovič - člen Bulevar Avnoja 86 Nový Beograd SFRJ dlhodobý pobyt na území SR : Sabinovská 14 Bratislava