Create Invoice

Bytový podnik, mestský podnik Malacky - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik, mestský podnik Malacky
Status Destroyed
PIN 31408591
Date create 01 January 1992
Company category Obecný podnik
Registered seat Bytový podnik, mestský podnik Malacky
Mierové nám. 2545/53
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31408591
 • Registered seat: Bytový podnik, mestský podnik Malacky, Mierové nám. 2545/53, Malacky
 • Date create: 01 January 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.02.1995Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik, mestský podnik Malacky
   Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 2545/53 Malacky
   Zrušeny predmety činnosti:
   preberať nové komunálne domy a byty s príslušnou technickou vybavenosťou v mestách okresu Bratislava-vidiek do správy
   udržovať a prevádzkovať zverený bytový fond, vč. strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu, opravy vč. výmeny konštrukčných prvkov bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných predpisov
   vykonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastných možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich náklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme
   združovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technického potenciálu podniku a jeho ekonomicko-so- ciálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s MsÚ, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s MsÚ, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe bytového anbe a nebytového fondu
   pranie a chemické čistenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   dpt. Ján Čierny Pribinova 36 Malacky
   03.04.1992Nové predmety činnosti:
   pranie a chemické čistenie
   01.01.1992Nové obchodné meno:
   Bytový podnik, mestský podnik Malacky
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 2545/53 Malacky
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   preberať nové komunálne domy a byty s príslušnou technickou vybavenosťou v mestách okresu Bratislava-vidiek do správy
   udržovať a prevádzkovať zverený bytový fond, vč. strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu, opravy vč. výmeny konštrukčných prvkov bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných predpisov
   vykonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastných možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich náklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme
   združovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technického potenciálu podniku a jeho ekonomicko-so- ciálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s MsÚ, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s MsÚ, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe bytového anbe a nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   dpt. Ján Čierny Pribinova 36 Malacky