Create Invoice

J a H - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name J a H
PIN 31408923
TIN 2020356998
VAT number SK2020356998
Date create 27 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat J a H
Oslobodenia 2890
90101
Malacky
Financial information
Sales and income 340 581 €
Profit -128 227 €
Capital 970 456 €
Own capital -872 456 €
Contact Information
Email motelm@centrum.sk
Phone(s) 0347723161, 034772 3161, 0347724383, 0347724385, 0347741105
Mobile phone(s) 0903390245
Fax(es) 0347724385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 848,639
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 829,736
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 829,736
A.II.1. Land (031) - /092A/ 111,872
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 652,199
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 65,665
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,903
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,766
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,766
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,384
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,384
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,384
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,753
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 10,755
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,998
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 848,639
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,000,739
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.III. Other capital funds (413) 529,468
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,435,118
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,435,118
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -128,283
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,849,378
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 21
9. Liabilities from social fund (472) 21
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,848,491
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 10,612
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,612
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,445,826
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,482
7. Liabilities from social insurance (336) 3,006
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,883
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377,682
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 866
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 866
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 340,581
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 49,797
II. Revenues from sales of own products (601) 222,259
III. Revenues from sale of services (602, 606) 65,709
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 333
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,483
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 463,456
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 27,450
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 138,447
D. Services (účtová group of 51) 88,538
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 101,651
E.1. Wages and salaries (521, 522) 71,786
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 25,165
4. Social expenses (527, 528) 4,700
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,111
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 102,100
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 102,100
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,875
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,330
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -138
XIV. Other income from financial activities (668) -138
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,254
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,282
2. Other expense (562A) 1,282
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,972
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,392
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -127,267
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -128,227
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31408923 TIN: 2020356998 VAT number: SK2020356998
 • Registered seat: J a H, Oslobodenia 2890, 90101, Malacky
 • Date create: 27 February 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky 27.02.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Milan Jurica 33 194 € (100%) Hviezdoslavova 62 Malacky
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.04.2015Nové sidlo:
   Oslobodenia 2890 Malacky 901 01
   01.04.2015Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 62 Malacky 901 01
   14.05.2009Noví spoločníci:
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky 901 01
   13.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   15.06.2006Nové predmety činnosti:
   výkon poľovného práva, produkcia diviny, poľovnícka turistika
   obhospodarovanie a výkon práv účelového poľovného revíru vrátane organizovania odstrelu zveri domácimi i zahraničnými poplatkovými hosťami
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie solárií
   14.06.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   18.01.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   13.12.1993Noví spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   12.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   31.08.1992Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   balenie potravinárskeho tovaru
   obchodná činnosť a zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   30.08.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Bujnovský gen. Svobodu 38 Malacky
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Ivan Šamulka Bernolákova 9 Malacky
   27.02.1992Nové obchodné meno:
   J a H s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 62 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení verejného stravovania a ubytovania
   sprostredkovanie obchodu - rozličný spotrebný a športový tovar
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Bujnovský gen. Svobodu 38 Malacky
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Ivan Šamulka Bernolákova 9 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Jurica Hviezdoslavova 62 Malacky
   Milan Hurta 544 Plavecký Štvrtok