Create Invoice

SLOVCEM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVCEM
PIN 31410324
TIN 2020376182
VAT number SK2020376182
Date create 26 March 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVCEM
Duklianskych hrdinov 651
90101
Malacky
Financial information
Sales and income 659 317 €
Profit 26 223 €
Capital 389 184 €
Own capital 295 424 €
Contact Information
Email slovcem@slovcem.sk
Phone(s) 0347722917, 0347725510
Mobile phone(s) 0903731747, 0903732155
Fax(es) 0347723438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 410,684
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 146,070
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 2,025
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,025
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 144,045
A.II.1. Land (031) - /092A/ 47,660
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 85,810
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,075
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 7,500
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,848
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 92,489
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,489
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 0
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 80,061
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 79,811
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,811
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 89,298
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,246
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 83,052
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,766
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,766
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 410,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 321,648
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,560
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,560
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 287,226
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 679,269
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -392,043
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,223
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,329
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,553
9. Liabilities from social fund (472) 1,553
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 13,072
2. Other provisions (459A, 45X) 13,072
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 51,789
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 20,909
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,909
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 13,082
7. Liabilities from social insurance (336) 7,409
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,389
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 20,076
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 14,161
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,915
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 839
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,707
4. Deferred income short-term (384A) 1,707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 639,343
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 659,317
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 0
II. Revenues from sales of own products (601) 0
III. Revenues from sale of services (602, 606) 570,561
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -2,608
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 82,782
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,582
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,542
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 0
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 147,602
D. Services (účtová group of 51) 169,308
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 251,604
E.1. Wages and salaries (521, 522) 183,420
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 61,969
4. Social expenses (527, 528) 6,215
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,877
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,613
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,613
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 20,225
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 623
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,690
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,775
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,043
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,679
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 369
2. Other expense (562A) 369
O. Exchange rate losses (563) 963
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,347
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,671
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,104
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31410324 TIN: 2020376182 VAT number: SK2020376182
 • Registered seat: SLOVCEM, Duklianskych hrdinov 651, 90101, Malacky
 • Date create: 26 March 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 31.08.1994
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Michal Abrahámfy 2 191 € (33%) Na Barine 9 Bratislava 841 03
  Ing. Tatiana Nádaská 2 257 € (34%) Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
  Ing. Ľubomír Volnár, CSc. 2 191 € (33%) 1.mája 87/57 Malacky 901 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.08.1994
   22.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky 901 01
   23.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   22.04.2006Nové sidlo:
   Duklianskych hrdinov 651 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
   21.04.2006Zrušené sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   21.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   27.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   oprava strojov a strojných zariadení bez zásahu do elektroinštalácie
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   prenájom garáží
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   31.08.1994Nové obchodné meno:
   SLOVCEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   30.08.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   29.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   31.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   07.12.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   medzinárodná preprava vecí cez hranice štátu zo SR do všetkých štátov Európy
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   19.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   18.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami, drvom a stavebným materiálom
   servis, výroba a renovácia náhradných dielov na dopravné prostriedky a strojné zariadenia a činnosti s tým súvisiace
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky