Create Invoice

RR TRANSACCOUNT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RR TRANSACCOUNT
PIN 31410715
TIN 2020662479
VAT number SK2020662479
Date create 23 March 1992
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat RR TRANSACCOUNT
Hlavná 68/194
90090
Dubová pri Modre
Financial information
Sales and income 63 999 €
Profit 56 €
Contact Information
Phone(s) 0336429425
Mobile phone(s) +421903443302
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 19,197
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 11,306
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 180
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 11,126
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 927
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 8,235
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ 95
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,869
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,691
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5,164
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 669
3. Products (123) - /194/ 226
4. Animals (124) - /195/ 342
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,927
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 481
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 408
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 408
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,046
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,700
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 346
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 200
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 200
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 19,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,483
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,427
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,493
2. Change in share capital +/- 419 7,934
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,714
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,792
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,352
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,352
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 848
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 224
7. Liabilities from social insurance (336) 94
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 274
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,922
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 58,770
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 63,999
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 57,884
II. Revenues from sales of own products (601) 161
III. Revenues from sale of services (602, 606) 725
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -55
V. Activation (účtová a group of 62) 4,253
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,031
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,474
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 49,710
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,005
D. Services (účtová group of 51) 3,701
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,032
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,700
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 332
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,026
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,026
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 525
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,552
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 469
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 56
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31410715 TIN: 2020662479 VAT number: SK2020662479
 • Registered seat: RR TRANSACCOUNT, Hlavná 68/194, 90090, Dubová pri Modre
 • Date create: 23 March 1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Rudolf Polčic 0 € (0%) Hlavná 68 Dubová pri Modre
  Renáta Polčicová zástupkyňa riaditeľa 0 € (0%) Hlavná 68/194 Dubová 900 90
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.04.2012Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Renáta Polčicová Hlavná 68/194 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68/194 Dubová 900 90 Vznik funkcie: 16.01.2004
   11.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   02.04.2004Nové obchodné meno:
   RR TRANSACCOUNT v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68/194 Dubová pri Modre 900 90
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   grafické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   01.04.2004Zrušené obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   píliarske práce - Gáter
   výroba iných výrobkov z dreva
   obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   10.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb majitelom lesných poradcov, alebo subjektom hospodáriacim na lesných porastoch
   Noví spoločníci:
   Rudolf Polčic Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Rudolf Polčic - riaditeľ Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia