Create Invoice

Trnavský cukrovar - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Trnavský cukrovar
Status Destroyed
PIN 31411398
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Trnavský cukrovar
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31411398
 • Registered seat: Trnavský cukrovar, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.03.2002Zrušené obchodné meno:
   Trnavský cukrovar a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba surového, rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
   výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru maloobchod s potravinami
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   cestná motorová doprava
   prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
   sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, repným semenom, repnou technikou, výpočtovou technikou, agrochemickými výrobkami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Kardoš - predseda predstavenstva Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Ing. Pavel Kyselica - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 669/47 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Michal Abelovič - člen 64 Hubice
   Ing. Richard Šulík - člen Žilinská 653/56 Trenčianska Teplá 914 01
   06.11.2001Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   05.11.2001Zrušené sidlo:
   Šrobárova 5 Trnava 917 01
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kardoš - predseda predstavenstva Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Ing. Pavel Kyselica - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 669/47 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Michal Abelovič - člen 64 Hubice
   Ing. Richard Šulík - člen Žilinská 653/56 Trenčianska Teplá 914 01
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Franko - podpredseda predstavenstva Koniarekova 11 Trnava 917 01
   Ing. Ján Galan - predseda predstavenstva Dohnányho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jaroslava Hrušková - člen A. Kubinu 12 Trnava 917 01
   Ing. Pavel Kyselica - člen Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   30.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Franko - podpredseda predstavenstva Koniarekova 11 Trnava 917 01
   Ing. Ján Galan - predseda predstavenstva Dohnányho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jaroslava Hrušková - člen A. Kubinu 12 Trnava 917 01
   Ing. Pavel Kyselica - člen Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   29.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Juraj Dúbrava Topolčianska 12 Bratislava 851 05
   Miroslav Franko - člen Koniarekova 11 Trnava 917 00
   Ing. Igor Chochol Belinského 15 Bratislava
   Ing. Rastislav Jamrich - člen Pribišova 29/7202 Bratislava
   František Kováč - predseda predstavenstva Družstevná 131/49 Solčany
   Jozef Lovás - člen Šrobárova 8 Trnava 917 00
   PhDr. Eduard Šebo - podpredseda predstavenstva Komenského 2 Modra
   Ing. Štefánia Vyskočová - člen Nová ulica 52 Bánov
   Ing. Peter Zadražil - člen Hlohovská cesta 97 Leopoldov 920 41
   10.07.1998Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Juraj Dúbrava Topolčianska 12 Bratislava 851 05
   Miroslav Franko - člen Koniarekova 11 Trnava 917 00
   Ing. Igor Chochol Belinského 15 Bratislava
   Ing. Rastislav Jamrich - člen Pribišova 29/7202 Bratislava
   František Kováč - predseda predstavenstva Družstevná 131/49 Solčany
   Jozef Lovás - člen Šrobárova 8 Trnava 917 00
   PhDr. Eduard Šebo - podpredseda predstavenstva Komenského 2 Modra
   Ing. Štefánia Vyskočová - člen Nová ulica 52 Bánov
   Ing. Peter Zadražil - člen Hlohovská cesta 97 Leopoldov 920 41
   09.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Juraj Dúbrava Topolčianska 12 Bratislava 851 05
   Miroslav Franko Koniarekova 11 Trnava 917 00
   Ing. Igor Chochol Belinského 15 Bratislava
   Ing. Rastislav Jamrich Pribisova 29/7202 Bratislava 841 05
   František Kováč Družstevná 131/49 Solčany
   Jozef Lovás Šrobárova 8 Trnava 917 00
   PhDr. Eduard Šebo Komenského 2 Modra
   Ing. Štefánia Vyskočová Nová ulica 52 Bánov
   Ing. Peter Zadražil Hlohovská cesta 97 Leopoldov 920 41
   16.06.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Juraj Dúbrava Topolčianska 12 Bratislava 851 05
   Miroslav Franko Koniarekova 11 Trnava 917 00
   Ing. Igor Chochol Belinského 15 Bratislava
   Ing. Rastislav Jamrich Pribisova 29/7202 Bratislava 841 05
   František Kováč Družstevná 131/49 Solčany
   Jozef Lovás Šrobárova 8 Trnava 917 00
   PhDr. Eduard Šebo Komenského 2 Modra
   Ing. Štefánia Vyskočová Nová ulica 52 Bánov
   Ing. Peter Zadražil Hlohovská cesta 97 Leopoldov 920 41
   15.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Hájik Seredská 3 Trnava, miestna časť Modranka
   Ing. Ján Jech , CSc. Banská 764/2 Nitra
   František Kováč - predseda Družstevná 131/49 Solčany
   Ing. Jozef Marenčík Robotnícka 60 Senica
   Ing. Miroslav Marko Sv. Martina 65 Hrnčiarovce nad Parnou
   Ing. Július Medveď , CSc. Timravina 11 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - podpredseda Komenského 2 Modra
   20.06.1997Nový štatutárny orgán:
   František Kováč - predseda Družstevná 131/49 Solčany
   Ing. Miroslav Marko Sv. Martina 65 Hrnčiarovce nad Parnou
   PhDr. Eduard Šebo - podpredseda Komenského 2 Modra
   19.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Drozda , CSc. Hany Meličkovej 22 Bratislava
   František Kováč - predseda Družstevná 131/49 Solčany
   Ing. Marián Královič Juricovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ferdinand Šomodi Tajovského 8 Hlohovec
   Ing. Vincent Zimka - podpredseda F.P.Drobiševa 23 Pezinok
   30.05.1996Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Drozda , CSc. Hany Meličkovej 22 Bratislava
   Ing. František Hájik Seredská 3 Trnava, miestna časť Modranka
   Ing. Ján Jech , CSc. Banská 764/2 Nitra
   František Kováč - predseda Družstevná 131/49 Solčany
   Ing. Marián Královič Juricovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Jozef Marenčík Robotnícka 60 Senica
   Ing. Július Medveď , CSc. Timravina 11 Bratislava
   Ing. Ferdinand Šomodi Tajovského 8 Hlohovec
   Ing. Vincent Zimka - podpredseda F.P.Drobiševa 23 Pezinok
   29.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Chochol Belinského 15 Bratislava
   František Kováč - predseda Družstevná 131/49 Solčany
   Ing. Marián Královič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - podpredseda Komenského 2 Modra
   Ing. Vincent Zimka F.P.Drobiševa 23 Pezinok
   25.07.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, repným semenom, repnou technikou, výpočtovou technikou, agrochemickými výrobkami
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Chochol Belinského 15 Bratislava
   František Kováč - predseda Družstevná 131/49 Solčany
   Ing. Marián Královič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - podpredseda Komenského 2 Modra
   Ing. Vincent Zimka F.P.Drobiševa 23 Pezinok
   24.07.1995Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, repným semenom, repnou technikou, výpočtovou technikou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Jurková Moyzesova 38 Sereď
   František Kováč Gagarinova 50 Nová Dubnica
   Ing. Mariá Kralovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Ondrejíčka - predseda Boriny 1363 Dunajská Streda
   Ing. Zuzana Suchá Hviezdoslavova 77 Stupava
   Ing. Viera Šafáriková Gelnická 20 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo Komenského 2 Modra
   09.05.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, repným semenom, repnou technikou, výpočtovou technikou
   výroba surového, rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
   výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru maloobchod s potravinami
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   cestná motorová doprava
   prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Jurková Moyzesova 38 Sereď
   František Kováč Gagarinova 50 Nová Dubnica
   Ing. Mariá Kralovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Zuzana Suchá Hviezdoslavova 77 Stupava
   Ing. Viera Šafáriková Gelnická 20 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo Komenského 2 Modra
   08.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
   výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru (melasa, rezky, a pod.)
   poradenská a konzultačná činnosť, práce a služby výpočtovej techniky v oblasti hromadného spracovania dát a riadenia výrobných procesov.
   maloobchod s potravinami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Hrušková - člen Nedvedova 16 Trnava
   Ing. Oľga Jurková - podpredseda Fučíkova 38 Sereď
   Jozef Lovás - člen Šrobárova 8 Trnava
   Ing. Ľubomír Prochádzka - člen Veterná 27 Trnava
   30.04.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Hrušková - člen Nedvedova 16 Trnava
   Ing. Oľga Jurková - podpredseda Fučíkova 38 Sereď
   Jozef Lovás - člen Šrobárova 8 Trnava
   Ing. Stanislav Ondrejíčka - predseda Boriny 1363 Dunajská Streda
   Ing. Ľubomír Prochádzka - člen Veterná 27 Trnava
   29.04.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Hrušková - člen Nedvedova 16 Trnava
   Ing. Oľga Jurková - podpredseda Fučíkova 38 Sereď
   Jozef Lovás - člen Šrobárova 8 Trnava
   Ing. Stanislav Ondrejička - predseda Boriny 1363 Dunajská Streda
   Ing. Ľubomír Procházka - člen Veterná 27 Trnava
   23.07.1992Nové predmety činnosti:
   maloobchod s potravinami
   17.04.1992Nové obchodné meno:
   Trnavský cukrovar a.s.
   Nové sidlo:
   Šrobárova 5 Trnava 917 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
   výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru (melasa, rezky, a pod.)
   poradenská a konzultačná činnosť, práce a služby výpočtovej techniky v oblasti hromadného spracovania dát a riadenia výrobných procesov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslava Hrušková - člen Nedvedova 16 Trnava
   Ing. Oľga Jurková - podpredseda Fučíkova 38 Sereď
   Jozef Lovás - člen Šrobárova 8 Trnava
   Ing. Stanislav Ondrejička - predseda Boriny 1363 Dunajská Streda
   Ing. Ľubomír Procházka - člen Veterná 27 Trnava