Create Invoice

Šuriansky cukrovar - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Šuriansky cukrovar
Status Destroyed
PIN 31412297
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Šuriansky cukrovar
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31412297
 • Registered seat: Šuriansky cukrovar, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.03.2002Zrušené obchodné meno:
   Šuriansky cukrovar a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba cukru
   výroba vedľajších produktov-melasa, rezky
   výroba a rozvod elektriny
   sprostredkovanie obchodu
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami
   veľkoobchod s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami
   maloobchod s potravinami a pochutinami
   prekladištia nákladov, skladovanie
   iné ubytovacie možnosti-podniková ubytovňa
   cestná nákladná doprava
   pohostinská činnosť
   stravovanie závodné a iné učelové
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná autobusová doprava
   prevádzkovanie dráhy
   prevádzkovanie dopravy na dráhe
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Kardoš - predseda Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Pavel Kyselica - podpredseda Sládkovičova 669/47 Nová Dubnica
   Ing. Michal Abelovič - člen 64 Hubice
   Ing. Richard Šulík - člen Žilinská 653/56 Trenčianska Teplá
   04.12.2001Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   03.12.2001Zrušené sidlo:
   Partizánska 2 Šurany 942 19
   09.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kardoš - predseda Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Pavel Kyselica - podpredseda Sládkovičova 669/47 Nová Dubnica
   Ing. Michal Abelovič - člen 64 Hubice
   Ing. Richard Šulík - člen Žilinská 653/56 Trenčianska Teplá
   08.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Dúcky - člen 9.mája 591/26 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Ján Galan - predseda Dohnányho 3 Bratislava
   Ing. Viera Rajniaková - člen Drotárska cesta 90 Bratislava
   Ing. Štefánia Vyskočová - podpredseda Nová 52 Bánov
   24.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Galan - predseda Dohnányho 3 Bratislava
   Ing. Viera Rajniaková - člen Drotárska cesta 90 Bratislava
   Ing. Štefánia Vyskočová - podpredseda Nová 52 Bánov
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dobrovodský - člen Šintavská 14 Bratislava
   Ing. Rastislav Jamrich - člen Pribišova 29/72 Bratislava
   Ing. František Švajda - podpredseda Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Štefánia Vyskočová - predseda Nová 52 Bánov
   Ing. Peter Zemko - člen 444 Radava
   26.09.2000Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná autobusová doprava
   prevádzkovanie dráhy
   prevádzkovanie dopravy na dráhe
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dobrovodský - člen Šintavská 14 Bratislava
   Ing. Viktor Dúcky - člen 9.mája 591/26 Bánovce nad Bebravou
   Ing. František Švajda - podpredseda Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Štefánia Vyskočová - predseda Nová 52 Bánov
   Ing. Peter Zemko - člen 444 Radava
   25.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   nepravidelná cestná doprava osôb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Foltín - člen Pod lipami 72 Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
   Ing. František Švajda - predseda Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Štefánia Vyskočová - člen Nová 52 Bánov
   Ing. Peter Zemko - podpredseda 444 Radava
   26.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Foltín - člen Pod lipami 72 Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
   Ing. Rastislav Jamrich - člen Pribišova 29/72 Bratislava
   Ing. František Švajda - predseda Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Štefánia Vyskočová - člen Nová 52 Bánov
   Ing. Peter Zemko - podpredseda 444 Radava
   25.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - člen predstavenstva Žižkova 24 Bratislava
   Ing. Rastislav Jamrich - člen predstavenstva Pribišova 29/72 Bratislava
   prof. Ing. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva Banská 2 Nitra
   Ing. František Kováč - predseda predstavenstva Družstevná 49 Solčany
   Ing. František Švajda - podpredseda predstavenstva Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Juraj Varsányi - člen predstavenstva 93 Tekovský Hrádok
   Ing. Zoltán Vass - člen predstavenstva Lastovičia 3 Nové Zámky
   25.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jamrich - člen predstavenstva Pribišova 29/72 Bratislava
   Ing. František Kováč - predseda predstavenstva Družstevná 49 Solčany
   Ing. František Švajda - podpredseda predstavenstva Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Zoltán Vass - člen predstavenstva Lastovičia 3 Nové Zámky
   24.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kováč - predseda Gagarinova 50 Nová Dubnica
   Ing. Jozef Lendel - podpredseda Východná 7 Šurany
   Ing. František Švajda - člen Hviezdoslavova 39 Šurany
   25.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - člen predstavenstva Žižkova 24 Bratislava
   prof. Ing. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva Banská 2 Nitra
   Ing. František Kováč - predseda Gagarinova 50 Nová Dubnica
   Ing. Jozef Lendel - podpredseda Východná 7 Šurany
   Ing. František Švajda - člen Hviezdoslavova 39 Šurany
   Ing. Juraj Varsányi - člen predstavenstva 93 Tekovský Hrádok
   24.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kováč - predseda Gagarinova 50 Nová Dubnica
   Ing. Jozef Lendel - podpredseda Východná 7 Šurany
   PhDr. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Marián Štofko - člen Čodrákova 1 Košice
   Ing. František Švajda - člen Hviezdoslavova 39 Šurany
   17.10.1994Nové predmety činnosti:
   nepravidelná cestná doprava osôb
   výroba cukru
   výroba vedľajších produktov-melasa, rezky
   výroba a rozvod elektriny
   sprostredkovanie obchodu
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami
   veľkoobchod s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami
   maloobchod s potravinami a pochutinami
   prekladištia nákladov, skladovanie
   iné ubytovacie možnosti-podniková ubytovňa
   cestná nákladná doprava
   pohostinská činnosť
   stravovanie závodné a iné učelové
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kováč - predseda Gagarinova 50 Nová Dubnica
   Ing. Jozef Lendel - podpredseda Východná 7 Šurany
   PhDr. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Marián Štofko - člen Čodrákova 1 Košice
   Ing. František Švajda - člen Hviezdoslavova 39 Šurany
   16.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
   výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru /melasa, rezky a pod./
   výroba pary a el. energie
   odbyt svojich výrobkov
   vnútorná a zahraničná obchodná činnosť
   nákup surovín a materiálov pre výrobnú činnosť a ostatnú činnosť
   skladovanie obilia
   distribúcia osiva cukrovej repy, overovanie výkonnosti jej odrôd
   poradenská a konzultačná činnosť, práce a služby výpočtovej techniky
   ochraňovanie FHR cukru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. JUDr. Ján Jurík - člen Novozámocká 139 Milanovce
   Ing. Jozef Lendel - predseda Kostolný Sek 379 Šurany
   Ing. František Švajda - podpredseda MDŽ 13 Šurany
   Ing. Gabriela Valoková - člen Družstevná 49 Nové Zámky
   Ing. Peter Zemko - člen č. 353 Radova
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   Šuriansky cukrovar a.s.
   Nové sidlo:
   Partizánska 2 Šurany 942 19
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
   výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru /melasa, rezky a pod./
   výroba pary a el. energie
   odbyt svojich výrobkov
   vnútorná a zahraničná obchodná činnosť
   nákup surovín a materiálov pre výrobnú činnosť a ostatnú činnosť
   skladovanie obilia
   distribúcia osiva cukrovej repy, overovanie výkonnosti jej odrôd
   poradenská a konzultačná činnosť, práce a služby výpočtovej techniky
   ochraňovanie FHR cukru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. JUDr. Ján Jurík - člen Novozámocká 139 Milanovce
   Ing. Jozef Lendel - predseda Kostolný Sek 379 Šurany
   Ing. František Švajda - podpredseda MDŽ 13 Šurany
   Ing. Gabriela Valoková - člen Družstevná 49 Nové Zámky
   Ing. Peter Zemko - člen č. 353 Radova