Create Invoice

K a f i l é r i a, v konkurze - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name K a f i l é r i a, v konkurze
Status Destroyed
PIN 31412378
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat K a f i l é r i a, v konkurze
Šamorínska 43
90301
Senec
Contact Information
Phone(s) 0245924166
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31412378
 • Registered seat: K a f i l é r i a, v konkurze, Šamorínska 43, 90301, Senec
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.04.2009Zrušené obchodné meno:
   K a f i l é r i a, a.s. v konkurze
   Zrušené sidlo:
   Šamorínska 43 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba živočíšnych komponentov do kŕmnych zmesí, živočíšnych tukov a technických surovín
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   obchodno - odbytová činnosť
   poradensko - inžiniersko - konzultačná čin- nosť v oblasti kafilerických technológií v tuzemsku a zahraničí
   zahranično - obchodná činnosť
   asanačný podnik
   predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu
   dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľuboš Tureček - predseda Jednoradová 15 Holíč 908 51 Vznik funkcie: 06.11.2008
   Ing. Milan Kasanický - člen Heydukova 31 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 06.11.2008
   Adrian Vološin - člen Dubovická Roveň 13 Lipany 082 71 Vznik funkcie: 06.11.2008
   Jolana Slivková - člen Karloveská 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.11.2008
   25.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Tureček - predseda Jednoradová 15 Holíč 908 51 Vznik funkcie: 06.11.2008
   Ing. Milan Kasanický - člen Heydukova 31 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 06.11.2008
   Adrian Vološin - člen Dubovická Roveň 13 Lipany 082 71 Vznik funkcie: 06.11.2008
   Jolana Slivková - člen Karloveská 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.11.2008
   24.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Barilla - člen Petzvalova 41 Žilina 010 15 Vznik funkcie: 09.07.2006
   Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - člen 459 Rosina 013 22 Vznik funkcie: 10.08.2005
   MVDr. Jozef Orčík - predseda Ladiverova 2406/1 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ingrid Trizuljaková - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 10.08.2005
   31.10.2007Nové obchodné meno:
   K a f i l é r i a, a.s. v konkurze
   30.10.2007Zrušené obchodné meno:
   K a f i l é r i a, a.s.
   29.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Barilla - člen Petzvalova 41 Žilina 010 15 Vznik funkcie: 09.07.2006
   28.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Trizuljak - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 10.08.2005
   17.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - člen 459 Rosina 013 22 Vznik funkcie: 10.08.2005
   MVDr. Jozef Orčík - predseda Ladiverova 2406/1 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ján Trizuljak - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 10.08.2005
   Ingrid Trizuljaková - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 10.08.2005
   16.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Jozef Orčík - predseda Ladiverova 2406/1 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ján Trizuljak - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ingrid Trizuljaková - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   07.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ján Trizuljak - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ingrid Trizuljaková - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   06.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Trizuliak - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ingrid Trizuljaková - člen Pod Vajánkom 264 Vavrín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   07.06.2005Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Jozef Orčík - predseda Ladiverova 2406/1 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ján Trizuliak - člen Pod Vajánkom 264 Varín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   Ingrid Trizuljaková - člen Pod Vajánkom 264 Vavrín 013 03 Vznik funkcie: 26.05.2005
   06.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Javor - podpredseda 545 Kráľová pri Senci Vznik funkcie: 10.07.2003
   Ing. Peter Valo - predseda Kremeľská 32 Bratislava Vznik funkcie: 10.07.2003
   Helena Zelmanová - člen Šafárikova 32 Senec Vznik funkcie: 10.07.2003
   05.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Javor - podpredseda 545 Kráľová pri Senci Vznik funkcie: 10.07.2003
   Ing. Peter Valo - predseda Kremeľská 32 Bratislava Vznik funkcie: 10.07.2003
   Helena Zelmanová - člen Šafárikova 32 Senec Vznik funkcie: 10.07.2003
   04.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Javor - podpredseda 545 Kráľová pri Senci
   Ing. Peter Valo - predseda Moyzesova 3 Bratislava
   Helena Zelmanová - člen Šafárikova 32 Senec
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.09.2001Nové predmety činnosti:
   predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu
   dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   10.02.1997Nové predmety činnosti:
   asanačný podnik
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Javor - podpredseda 545 Kráľová pri Senci
   Ing. Peter Valo - predseda Moyzesova 3 Bratislava
   Helena Zelmanová - člen Šafárikova 32 Senec
   09.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   veterinárska asanácia uhynutých hospodár- skych zvierat a konfiškátov živočíšneho pôvodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bezúr Nálepkova 71 Bernolákovo
   Ing. Rudolf Javor - podpredseda 545 Kráľová pri Senci
   Ing. Jozef Kozovský Šoltésovej 13 Bratislava
   Ing. Peter Valo - predseda Moyzesova 3 Bratislava
   04.01.1994Nové predmety činnosti:
   veterinárska asanácia uhynutých hospodár- skych zvierat a konfiškátov živočíšneho pôvodu
   výroba živočíšnych komponentov do kŕmnych zmesí, živočíšnych tukov a technických surovín
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   obchodno - odbytová činnosť
   poradensko - inžiniersko - konzultačná čin- nosť v oblasti kafilerických technológií v tuzemsku a zahraničí
   zahranično - obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kozovský Šoltésovej 13 Bratislava
   03.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   asanácia uhynutých hospodárskych zvierat
   zvoz a spracovanie surovín živočíšneho pôvodu
   odbytová činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bačkonja Koprivnická 28 Bratislava
   Ing. Vladimír Doubek Segnerova 6 Bratislava
   Ing. Rudolf Radimák Podhumenského 101 Gáň
   Ing. Juraj Vanek Inovecká 6 Senec
   28.04.1992Nové obchodné meno:
   K a f i l é r i a, a.s.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 43 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   asanácia uhynutých hospodárskych zvierat
   zvoz a spracovanie surovín živočíšneho pôvodu
   odbytová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Elena Bačkonja Koprivnická 28 Bratislava
   Anton Bezúr Nálepkova 71 Bernolákovo
   Ing. Vladimír Doubek Segnerova 6 Bratislava
   Ing. Rudolf Javor - podpredseda 545 Kráľová pri Senci
   Ing. Rudolf Radimák Podhumenského 101 Gáň
   Ing. Peter Valo - predseda Moyzesova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Vanek Inovecká 6 Senec