Create Invoice

I. slovenská tehliarska - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name I. slovenská tehliarska
Status Destroyed
PIN 31412556
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat I. slovenská tehliarska
Moyzesova 2
90215
Pezinok
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31412556
 • Registered seat: I. slovenská tehliarska, Moyzesova 2, 90215, Pezinok
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.01.2013Zrušené obchodné meno:
   I. slovenská tehliarska a.s.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 15
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov, brúsenie kovov, výroba kovových výrobkov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   údržba a oprava motorových vozidiel
   stavebníctvo-vodoinštalatérstvo
   montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
   revízia elektrických zariadení
   výroba, inštal. a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
   vykonávanie nepravidelnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potr.
   ubytovacie a reštauračné služby
   výkon geologických prác
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   spracovanie zemín, keramika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kostka - podpredseda Gen. Pekníka 9 Pezinok
   26.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - člen Hronská 49 Valaská
   Róbert Kukučka - člen Rozkvet 2015/37-23 Považská Bystrica
   Ing. Igor Rattaj - člen 111 Mengusovce
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   I. slovenská tehliarska a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Kukučka - člen Rozkvet 2015/37-23 Považská Bystrica
   14.12.1997Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské tehelne, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bokroš - člen Veternicová 27 Bratislava
   Martin Fedor - predseda Budovateľská 12 Bratislava
   08.08.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bokroš - člen Veternicová 27 Bratislava
   Martin Fedor - predseda Budovateľská 12 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka - člen Hronská 49 Valaská
   Ing. František Kostka - podpredseda Gen. Pekníka 9 Pezinok
   Ing. Igor Rattaj - člen 111 Mengusovce
   07.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Hollý - predseda Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. František Kostka - podpredseda Gen. Pekníka 9 Pezinok
   Ing. Ivan Majerčák - člen Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Ján Tuna - člen L. Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Juraj Vlasák - člen Mamateyova 8 Bratislava
   31.07.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Hollý - predseda Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. František Kostka - podpredseda Gen. Pekníka 9 Pezinok
   Ing. Ján Tuna - člen L. Novomeského 40 Pezinok
   30.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Hanuš - člen Kosatcova 12 Bratislava
   Ing. Pavol Hollý - podpredseda Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Tuna - predseda Poľovnícka 50 Trenčín
   25.07.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hanuš - člen Kosatcova 12 Bratislava
   Ing. Pavol Hollý - podpredseda Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Tuna - predseda Poľovnícka 50 Trenčín
   24.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hanuš - predseda Kosatcova 12 Bratislava
   Ing. Pavel Hollý - podpredseda Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. František Kostka - člen gen. Peknika 9 Pezinok
   Ing. Rudolf Šeliga - člen Uhrovecká 2 Bratislava
   Ing. Ján Tuna - člen Poľovnícka 50 Trenčín
   25.01.1994Nové obchodné meno:
   Západoslovenské tehelne, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.01.1994Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské tehelne Pezinok a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.11.1993Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov, brúsenie kovov, výroba kovových výrobkov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   údržba a oprava motorových vozidiel
   stavebníctvo-vodoinštalatérstvo
   montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
   revízia elektrických zariadení
   výroba, inštal. a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
   vykonávanie nepravidelnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potr.
   ubytovacie a reštauračné služby
   výkon geologických prác
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   spracovanie zemín, keramika
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Hanuš - predseda Kosatcova 12 Bratislava
   Ing. Pavel Hollý - podpredseda Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. František Kostka - člen gen. Peknika 9 Pezinok
   Ing. Ivan Majerčák - člen Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Rudolf Šeliga - člen Uhrovecká 2 Bratislava
   Ing. Ján Tuna - člen Poľovnícka 50 Trenčín
   Ing. Juraj Vlasák - člen Mamateyova 8 Bratislava
   28.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov:
   tehliarske a hrnčiarske výrobky
   výrobky keramickej prefabrikácie
   účelových manipulátorov, robotov a strojov pre zabezpečenie tehliarskej výroby
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu
   Pre zabezpečovanie základného predmetu činnosťi vykonáva podnik ďaľšie činnosti, ktoré majú k nemu priemy vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďaľší h právnych predpisov
   Spracováva druhotné suroviny s cieľom ich využitia v tehliarskom materiáli
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Czilling - člen Sovietskej armády Čata
   Jozef Czilling - člen Sovietskej armády Levice
   Ing. Kazimír Hanusek - člen Sládkovičova 39 Pezinok
   Ing. Kazimír Hanusek - člen Sládkovičova 39 Pezinok
   Ing. Miroslav Hanuš - člen Kosatcová 12 Bratislava - Devínska Nová Ves
   Ing. Miroslav Hanuš - člen Kosatcová 12 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Otto Ivanič - člen Topoľová 37 Nové Zámky
   Otto Ivanič - člen Topoľová 37 Nové Zámky
   Ing. Karol Juran - člen Cpínova 21 Modra
   Ing. Karol Juran - člen Cpínova 21 Modra
   Ing. František Kostka - podpredseda gen. Pekníka 9 Pezinok
   Severín Krátky - člen Červenej armády 496 Borský Svätý Jur
   Severín Krátky - člen ul. Červenej armády 496 Borský Jur
   Ing. Vladimír Kvassay - člen Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Kvassay - člen Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Rudolf Šeliga - predseda Uhrovecká 2 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   09.03.1993Nový štatutárny orgán:
   Jozef Czilling - člen Sovietskej armády Čata
   Ing. Kazimír Hanusek - člen Sládkovičova 39 Pezinok
   Ing. Miroslav Hanuš - člen Kosatcová 12 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Otto Ivanič - člen Topoľová 37 Nové Zámky
   Ing. Karol Juran - člen Cpínova 21 Modra
   Severín Krátky - člen Červenej armády 496 Borský Svätý Jur
   Ing. Vladimír Kvassay - člen Medveďovej 17 Bratislava
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   Západoslovenské tehelne Pezinok a.s.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 15
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov:
   tehliarske a hrnčiarske výrobky
   výrobky keramickej prefabrikácie
   účelových manipulátorov, robotov a strojov pre zabezpečenie tehliarskej výroby
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu
   Pre zabezpečovanie základného predmetu činnosťi vykonáva podnik ďaľšie činnosti, ktoré majú k nemu priemy vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďaľší h právnych predpisov
   Spracováva druhotné suroviny s cieľom ich využitia v tehliarskom materiáli
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Czilling - člen Sovietskej armády Levice
   Ing. Kazimír Hanusek - člen Sládkovičova 39 Pezinok
   Ing. Miroslav Hanuš - člen Kosatcová 12 Bratislava - Devínska Nová Ves
   Otto Ivanič - člen Topoľová 37 Nové Zámky
   Ing. Karol Juran - člen Cpínova 21 Modra
   Ing. František Kostka - podpredseda gen. Pekníka 9 Pezinok
   Severín Krátky - člen ul. Červenej armády 496 Borský Jur
   Ing. Vladimír Kvassay - člen Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Rudolf Šeliga - predseda Uhrovecká 2 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves