Create Invoice

POVAŽSKÝ CUKROVAR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POVAŽSKÝ CUKROVAR
Status Destroyed
PIN 31412688
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat POVAŽSKÝ CUKROVAR
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31412688
 • Registered seat: POVAŽSKÝ CUKROVAR, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.02.2002Zrušené obchodné meno:
   POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
   výroba výrobkov biotechnických na báze cukru
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s ochrannými prostriedkami na repu
   výroba tepelnej energie a elektrickej energie
   veľkoobchod s osivami, krmivami
   veľkoobchod s cukrom a vedľajšími produktami
   nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a hlavne s cukrom
   maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne s cukrom a balenými výrobkami
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
   výroba kovových konštrukcií
   výroba inštalácií, opravy elektrických strojov a prístrojov
   revízie elektrických zariadení
   cestná osobná nepravidelná doprava
   nákup a predaj pesticídov a jedov pre poľnohospodársku výrobu
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
   prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   veľkoobchod s osivami, krmivami a ochrannými prostriedkami na repu s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   výroba cukrovarníckych rezkov
   závodné stravovanie
   verejné stravovanie
   bufet
   ubytovanie v podnikovej chate a podnikovej ubytovni /bez stravovania/
   prevádzkovanie dráhy
   prevádzkovanie dopravy na dráhe
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná autobusová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Kardoš - predseda Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Ing. Pavel Kyselica - podpredseda Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Richard Šulík - člen Žilinská 56 Trenčianska Teplá 914 01
   Ing. Michal Abelovič - člen 64 Hubice
   30.11.2001Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   29.11.2001Zrušené sidlo:
   Cukrovarská 311/9 Trenčianska Teplá 914 11
   16.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kardoš - predseda Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Ing. Michal Abelovič - člen 64 Hubice
   15.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Galan - predseda Dohnányho 3 Bratislava 821 08
   Jozef Mönnich - člen Okružná 68 Nová Dubnica 018 51
   11.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Galan - predseda Dohnányho 3 Bratislava 821 08
   Jozef Mönnich - člen Okružná 68 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Pavel Kyselica - podpredseda Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Richard Šulík - člen Žilinská 56 Trenčianska Teplá 914 01
   10.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Frohn Mayerova 404/27 Trenčianska Teplá 914 01
   prof. Ing. Ján Jech , CSc. Banská 2 Nitra 949 01
   Ing. Pavel Kyselica - predseda Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   Jozef Mönnich - podpredseda Okružná 68 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Richard Šulík Žilinská 56 Trenčianska Teplá 914 01
   Pavol Záhymský Púpavova 51 Bratislava 841 04
   01.07.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie dráhy
   prevádzkovanie dopravy na dráhe
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná autobusová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Frohn Mayerova 404/27 Trenčianska Teplá 914 01
   prof. Ing. Ján Jech , CSc. Banská 2 Nitra 949 01
   Ing. Pavel Kyselica - predseda Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   Jozef Mönnich - podpredseda Okružná 68 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Richard Šulík Žilinská 56 Trenčianska Teplá 914 01
   Pavol Záhymský Púpavova 51 Bratislava 841 04
   30.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jakubík - člen predstavenstva Clementisova 4/663 Trenčín 911 01
   prof. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva Banská 2 Nitra 949 09
   František Kováč - predseda predstavenstva Družstevná 49 Solčany 956 17
   Ing. Pavol Kyselica - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Dušan Maček - člen predstavenstva Gagarinova 50 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Ján Rehora , CSc. - člen predstavenstva Jánošíkova 8 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Michal Sahulčík - člen predstavenstva 457 Rybany 956 36
   05.02.1998Nové predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
   výroba výrobkov biotechnických na báze cukru
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s ochrannými prostriedkami na repu
   výroba tepelnej energie a elektrickej energie
   veľkoobchod s osivami, krmivami
   veľkoobchod s cukrom a vedľajšími produktami
   nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a hlavne s cukrom
   maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne s cukrom a balenými výrobkami
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
   výroba kovových konštrukcií
   výroba inštalácií, opravy elektrických strojov a prístrojov
   revízie elektrických zariadení
   cestná osobná nepravidelná doprava
   nákup a predaj pesticídov a jedov pre poľnohospodársku výrobu
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
   prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   veľkoobchod s osivami, krmivami a ochrannými prostriedkami na repu s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   výroba cukrovarníckych rezkov
   závodné stravovanie
   verejné stravovanie
   bufet
   ubytovanie v podnikovej chate a podnikovej ubytovni /bez stravovania/
   04.02.1998Zrušeny predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru
   výroba 50% pol. melasy
   výroba rezkov 10% suš.
   výroba výrobkov biotechnologického charak- teru na báze cukru, poloproduktov cukrovarskej výroby /invert. sirup, glukóza/
   výroba tepelnej energie
   výroba elektrickej energie
   vykonáva obchodnú činnosť tuzemskú
   vykonáva zahranično-obchodnú činnosť
   vykonáva distribúciu osiva cukrovej repy, overovanie kvality odrôd a spolupracuje pri dovoze osiva
   vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v oblasti hromadného spracovania dát a riad. výr. procesov
   vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v technológii výroby cukru a cukrovej repy
   vykonáva opravárenskú činnosť a výrobu náhradných dielov
   vykonáva služby v doprave osobnej a nákladnej
   poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu
   08.12.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Jakubík - člen predstavenstva Clementisova 4/663 Trenčín 911 01
   prof. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva Banská 2 Nitra 949 09
   František Kováč - predseda predstavenstva Družstevná 49 Solčany 956 17
   Ing. Pavol Kyselica - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 47/669 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Dušan Maček - člen predstavenstva Gagarinova 50 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Ján Rehora , CSc. - člen predstavenstva Jánošíkova 8 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Michal Sahulčík - člen predstavenstva 457 Rybany 956 36
   07.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Stanislav Jakubík Clementisova 4 Trenčín 911 01
   Ing. Rudolf Stránsky Majerová 405/36 Trenčianska Teplá 914 01
   Ing. Pavel Šeben - podpredseda Jazmínová 2 Zvolen 960 01
   Ing. Miroslav Šuba Gercenova 7 Bratislava 851 01
   14.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jakubík Clementisova 4 Trenčín 911 01
   Ing. Miroslav Šuba Gercenova 7 Bratislava 851 01
   13.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jakubík - člen Clementisova 4 Trenčín 911 01
   Ing. Alojz Urbanec Tranovského 16 Bratislava 841 02
   31.01.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Stanislav Jakubík - člen Clementisova 4 Trenčín 911 01
   Ing. Rudolf Stránsky Majerová 405/36 Trenčianska Teplá 914 01
   Ing. Pavel Šeben - podpredseda Jazmínová 2 Zvolen 960 01
   Ing. Alojz Urbanec Tranovského 16 Bratislava 841 02
   30.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Otto Hudec - podpredseda Hodžova 46 Trenčín 911 01
   Milan Križan - člen Centrum I 3374 Dubnica nad Váhom 018 41
   Jozef Mönnich - člen Okružná 68 Nová Dubnica
   Ing. Jozef Tóth - člen Metodova 70 Nitra 949 01
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s
   Nové sidlo:
   Cukrovarská 311/9 Trenčianska Teplá 914 11
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba surového a rafinovaného cukru
   výroba 50% pol. melasy
   výroba rezkov 10% suš.
   výroba výrobkov biotechnologického charak- teru na báze cukru, poloproduktov cukrovarskej výroby /invert. sirup, glukóza/
   výroba tepelnej energie
   výroba elektrickej energie
   vykonáva obchodnú činnosť tuzemskú
   vykonáva zahranično-obchodnú činnosť
   vykonáva distribúciu osiva cukrovej repy, overovanie kvality odrôd a spolupracuje pri dovoze osiva
   vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v oblasti hromadného spracovania dát a riad. výr. procesov
   vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v technológii výroby cukru a cukrovej repy
   vykonáva opravárenskú činnosť a výrobu náhradných dielov
   vykonáva služby v doprave osobnej a nákladnej
   poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Otto Hudec - podpredseda Hodžova 46 Trenčín 911 01
   Milan Križan - člen Centrum I 3374 Dubnica nad Váhom 018 41
   Jozef Mönnich - člen Okružná 68 Nová Dubnica
   Ing. Jozef Tóth - člen Metodova 70 Nitra 949 01