Create Invoice

Záhorácke pekárne a cukrárne - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Business name Záhorácke pekárne a cukrárne
PIN 31412955
TIN 2020356954
VAT number SK2020356954
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Záhorácke pekárne a cukrárne
Cesta Mládeže 12
90101
Malacky
Financial information
Sales and income 2 063 476 €
Profit 82 938 €
Capital 1 587 491 €
Own capital 206 347 €
Contact Information
Phone(s) 0347722850, 0347722481, 0347741184
Mobile phone(s) 0911742326
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,398,570
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,141,519
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,141,519
A.II.1. Land (031) - /092A/ 71,803
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 872,002
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 152,714
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 45,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,315
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 99,221
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 98,508
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 713
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 155,450
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 153,477
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,477
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,973
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,644
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 211
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,433
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 736
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 736
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,398,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,740
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,407,323
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,407,323
A.III. Other capital funds (413) 66,388
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 23,162
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 23,162
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 3,146
2. Other funds (427, 42X) 3,146
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,327,217
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,327,217
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,938
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,094,742
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 485,609
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 367,729
9. Liabilities from social fund (472) 1,098
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 36,781
12. Deferred tax liability (481A) 80,001
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 526,303
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 403,170
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,170
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 24,279
7. Liabilities from social insurance (336) 15,830
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,287
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,737
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 23,191
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 21,311
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,880
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,639
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 48,088
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 175
3. Deferred revenue long-term (384A) 6,821
4. Deferred income short-term (384A) 41,092
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,883,667
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,063,476
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 152,802
II. Revenues from sales of own products (601) 1,706,896
III. Revenues from sale of services (602, 606) 23,969
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -1,786
V. Activation (účtová a group of 62) 82,527
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,725
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,343
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,959,065
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 130,065
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 820,377
D. Services (účtová group of 51) 242,806
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 557,589
E.1. Wages and salaries (521, 522) 377,731
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 26,090
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 135,863
4. Social expenses (527, 528) 17,905
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 33,612
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 157,570
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 157,570
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,804
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 309
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,933
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,411
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 771,160
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,813
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 57,813
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86,440
K. Sold securities and shares (561) 57,813
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 24,725
2. Other expense (562A) 24,725
O. Exchange rate losses (563) 84
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,818
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,627
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,784
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -7,154
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -10,034
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,938
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016
 • PIN :31412955 TIN: 2020356954 VAT number: SK2020356954
 • Registered seat: Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta Mládeže 12, 90101, Malacky
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Iveta Sallemová člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 01.07.2004
  Iveta Sameková člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 01.09.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Brezinová Sameková - predseda Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   23.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Iveta Sameková - člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Sallemová - člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
   29.11.2002Nové sidlo:
   Cesta Mládeže 12 Malacky 901 01
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Balenie potravinárskych výrobkov.
   Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo