Create Invoice

AT - Clip - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AT - Clip
PIN 31413641
TIN 2020359242
VAT number SK2020359242
Date create 14 May 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AT - Clip
Hrnčiarska 3
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 71 483 €
Profit 964 €
Capital 24 882 €
Own capital -78 660 €
Contact Information
Email predajpc@atclip.sk
Phone(s) +421336402401, +421336402532
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 15,486
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,486
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,322
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,322
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,545
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,457
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,457
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,619
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,293
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,326
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 15,486
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,696
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,772
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,772
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 710
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 710
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -86,142
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 14,979
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -101,121
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 964
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,458
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 87
9. Liabilities from social fund (472) 87
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 93,371
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 862
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 862
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 77,649
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,954
7. Liabilities from social insurance (336) 2,898
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,188
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -180
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) -276
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) -276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 71,046
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 71,483
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 56,914
III. Revenues from sale of services (602, 606) 14,132
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 437
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,409
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 50,625
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,370
D. Services (účtová group of 51) 7,293
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 7,965
E.1. Wages and salaries (521, 522) 5,576
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,934
4. Social expenses (527, 528) 455
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 753
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 607
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 607
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 796
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,074
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,758
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 150
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,924
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 964
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31413641 TIN: 2020359242 VAT number: SK2020359242
 • Registered seat: AT - Clip, Hrnčiarska 3, 90201, Pezinok
 • Date create: 14 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Madaj Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 14.05.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Madaj 6 772 € (100%) Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2009Nové sidlo:
   Hrnčiarska 3 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.1992
   16.06.2009Zrušené sidlo:
   Mladoboleslavská 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.1992
   12.08.2003Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.1992
   11.08.2003Zrušené sidlo:
   Cajlanská 159 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Linhard Komenského sady 13/53 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Vladimír Linhard Gorkého 14/17 Pezinok 902 01
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Linhard Komenského sady 13/53 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Vladimír Linhard Gorkého 14/17 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Linhard Komenského sady 13/53 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Vladimír Linhard Gorkého 14/17 Pezinok 902 01
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Linhard Komenského sady 13/53 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Vladimír Linhard Gorkého 14/17 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok 902 01
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Linhard Komenského sady 13/53 Nová Dubnica
   Ing. Vladimír Linhard Gorkého 14/17 Pezinok
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Linhard
   Ing. Vladimír Linhard
   Ing. Jozef Madaj
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   AT - Clip s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cajlanská 159 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, okrem tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   podnikateľské poradenstvo
   reklamné činnosti
   sprostredkovateľsko-informačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Linhard Komenského sady 13/53 Nová Dubnica
   Ing. Vladimír Linhard Gorkého 14/17 Pezinok
   Ing. Jozef Madaj Gorkého 14/18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Linhard
   Ing. Vladimír Linhard
   Ing. Jozef Madaj