Create Invoice

Bytový podnik - mestský podnik Modra - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik - mestský podnik Modra
Status Destroyed
PIN 31421725
Date create 28 September 1992
Company category Obecný podnik
Registered seat Bytový podnik - mestský podnik Modra
Štúrova 61
90101
Modra
Contact Information
Phone(s) 0336475169
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31421725
 • Registered seat: Bytový podnik - mestský podnik Modra, Štúrova 61, 90101, Modra
 • Date create: 28 September 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik - mestský podnik Modra
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 61 Modra 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   preberať nové komunálne byty a domy s príslušnou technickou vybavenosťou
   udržovať a prevádzkovať zverený bytový fond, včetne strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu, opravy včetne výmeny konštrukčných prvkov bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných právnych predpisov
   výkonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastností možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich nákklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme
   zaručovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technickej a materiálnej základne podniku a jeho ekonomicko-sociálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s MsÚ, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s MsÚ, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe bytového a nebytového fondu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Tibor Poláček Kollárova 15 Senec
   28.09.1992Nové obchodné meno:
   Bytový podnik - mestský podnik Modra
   Nové sidlo:
   Štúrova 61 Modra 901 01
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   preberať nové komunálne byty a domy s príslušnou technickou vybavenosťou
   udržovať a prevádzkovať zverený bytový fond, včetne strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu, opravy včetne výmeny konštrukčných prvkov bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných právnych predpisov
   výkonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastností možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich nákklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme
   zaručovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technickej a materiálnej základne podniku a jeho ekonomicko-sociálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s MsÚ, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s MsÚ, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe bytového a nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Tibor Poláček Kollárova 15 Senec