Create Invoice

KOMEKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 30.11.2015
Basic information
Business name KOMEKO
PIN 31422624
Date create 12 October 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KOMEKO
Viničná 23
94064
Nové Zámky
Financial information
Sales and income 907 963 €
Profit 306 274 €
Capital 1 808 330 €
Own capital 805 992 €
Contact Information
Phone(s) 0356448200
Date of updating data: 30.11.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,857,134
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 343,478
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 813
2. Software (013) - /073, 091A/ 813
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 342,665
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,319
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 259,716
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 30,905
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 48,725
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,511,168
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 650
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 650
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 5,666
8. Deferred tax asset (481A) 5,666
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,059,121
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,059,121
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,059,121
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 445,731
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,183
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 444,548
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,488
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 730
4. Accrued income short-term (385A) 1,758
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,857,134
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 887,266
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 165,971
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 165,971
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 398,424
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 398,424
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 306,274
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 969,864
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16,836
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 13,797
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 13,797
9. Liabilities from social fund (472) 3,039
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 820,841
B.II.1. Legal provisions (451A) 820,841
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 84,003
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 38,219
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,219
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,256
7. Liabilities from social insurance (336) 4,054
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,072
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,402
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 48,184
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,421
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,763
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 4
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 4
Date of updating data: 30.11.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 897,598
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 907,963
III. Revenues from sale of services (602, 606) 897,597
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,366
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,662
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 63,621
D. Services (účtová group of 51) 132,781
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 182,218
E.1. Wages and salaries (521, 522) 131,237
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 45,241
4. Social expenses (527, 528) 5,740
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,123
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 88,773
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 88,773
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,146
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 391,301
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 701,195
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,914
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3,914
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,255
2. Other interest income (662A) 2,659
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,150
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,859
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 1,404
2. Other expense (562A) 455
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 291
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,764
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 393,065
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 86,791
R.1. Income tax expense current (591, 595) 97,202
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -10,411
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 306,274
Date of updating data: 30.11.2015
Date of updating data: 30.11.2015
 • PIN :31422624
 • Registered seat: KOMEKO, Viničná 23, 94064, Nové Zámky
 • Date create: 12 October 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.01.2001Nové sidlo:
   Viničná 23 Nové Zámky 940 64
   Noví spoločníci:
   BRANOS, s.r.o. IČO: 31 440 291 Viničná 23 Nové Zámky
   Brantner Walter, Ges.m.b.H. Dr. Franc Wilhelm, Strasse 1 Krems A . 3500 Rakúska republika
   REZO, spol. s r.o. IČO: 31 698 336 Ružová dolina 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Čelko Šoltésovej 22 Nové Zámky
   Wilhelm Salzer Bachgasse 9 Stratzing A . 3552 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Sadová 2336/13 Spišská Nová Ves
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   KOMEKO s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   geologický prieskum
   projektová činnosť v investičnej výstavbe - zdravotnícke hospodárske výstavby