Create Invoice

ARS ANTIQUA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARS ANTIQUA
Status Destroyed
PIN 31426361
Date create 21 December 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ARS ANTIQUA
Jelačičova 12
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31426361
 • Registered seat: ARS ANTIQUA, Jelačičova 12, 82108, Bratislava
 • Date create: 21 December 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.01.2004Zrušené obchodné meno:
   ARS ANTIQUA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   komplexná dodávka reštaurátorských prác v podobe: reštaurátorského prieskumu, reštaurovania nástenných malieb, závesných obrazov, polychrómovej drevenej plastiky, kovovej plastiky, reštaurovanie kamennej plastiky, architektúry a jej jednotlivých článkov, konzervatórske práce pri reštaurovaní dreva, kameňa, kovu
   komplexná dodávka umelecko - priemyselných prác v podobe: maliarskych prác,kamenárskych prác, štukatérskych prác,pozlacovačských prác, kováčských prác, rezbárskych prác, čistenie fasád a pomníkov
   komplexná dodávka stavebných prác: murárskych prác, tesárskych prác, klampiarskych prác, obkladačských prác, pokrývačských prác pri obnove historických a iných stavieb a objektov
   sprostredkovateľská činnosť pri obnove pamiatok
   výroba, tvorba, tlač grafických reklamných materiálov
   veľkoobchod a maloobchod s materiálmi určenými k stavebnej a umelecko - remeselnej obnove pamiatok
   výkon reštaurátorských, konzervátorských a umelecko - remeselných prác s výnimkou reštaurovania a konzervovania kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov
   počítačové spracovanie obrazových a grafických predlôh
   reštaurovanie a konzervovanie kultúrnych pamiatok, ktoré sú výtvarnými, maliarskymi, sochárskymi dielami a dielami úžitkového umenia
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mikla Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mikla Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   30.07.1998Nové sidlo:
   Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Jozef Mikla Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Mikla Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Galvaniho 18 Bratislava 827 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Sabo Čaklovská 4 Bratislava
   14.05.1998Noví spoločníci:
   Ľubomír Sabo Čaklovská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave
   Ľubomír Sabo Čaklovská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   ARS ANTIQUA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 18 Bratislava 827 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komplexná dodávka reštaurátorských prác v podobe: reštaurátorského prieskumu, reštaurovania nástenných malieb, závesných obrazov, polychrómovej drevenej plastiky, kovovej plastiky, reštaurovanie kamennej plastiky, architektúry a jej jednotlivých článkov, konzervatórske práce pri reštaurovaní dreva, kameňa, kovu
   komplexná dodávka umelecko - priemyselných prác v podobe: maliarskych prác,kamenárskych prác, štukatérskych prác,pozlacovačských prác, kováčských prác, rezbárskych prác, čistenie fasád a pomníkov
   komplexná dodávka stavebných prác: murárskych prác, tesárskych prác, klampiarskych prác, obkladačských prác, pokrývačských prác pri obnove historických a iných stavieb a objektov
   sprostredkovateľská činnosť pri obnove pamiatok
   výroba, tvorba, tlač grafických reklamných materiálov
   veľkoobchod a maloobchod s materiálmi určenými k stavebnej a umelecko - remeselnej obnove pamiatok
   výkon reštaurátorských, konzervátorských a umelecko - remeselných prác s výnimkou reštaurovania a konzervovania kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov
   počítačové spracovanie obrazových a grafických predlôh
   reštaurovanie a konzervovanie kultúrnych pamiatok, ktoré sú výtvarnými, maliarskymi, sochárskymi dielami a dielami úžitkového umenia
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave
   Ľubomír Sabo Čaklovská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave