Create Invoice

FOMEI SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FOMEI SLOVAKIA
PIN 31429149
TIN 2020412075
VAT number SK2020412075
Date create 15 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FOMEI SLOVAKIA
Za kasárňou 1
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 437 065 €
Profit -6 317 €
Contact Information
Phone(s) +421244450339
Fax(es) 0244459139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 158,072
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,980
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 924
2. Software (013) - /073, 091A/ 924
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 6,056
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 6,056
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 149,779
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 88,016
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,016
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 49,986
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 49,886
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,886
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,777
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,261
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,516
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,313
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,313
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 158,072
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,269
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 139,416
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 139,416
A.III. Other capital funds (413) 44,062
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,765
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,765
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -246,195
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -246,195
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,317
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,682
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,549
9. Liabilities from social fund (472) 1,549
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 218,406
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 206,151
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,151
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,686
7. Liabilities from social insurance (336) 1,101
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,468
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,727
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,727
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 659
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 659
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 437,065
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 437,065
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 425,526
III. Revenues from sale of services (602, 606) 6,987
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,552
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,190
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 346,003
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,849
D. Services (účtová group of 51) 43,002
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 35,876
E.1. Wages and salaries (521, 522) 25,860
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,102
4. Social expenses (527, 528) 914
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 106
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,139
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,139
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,215
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,125
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,659
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,232
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,232
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,232
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,357
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,317
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31429149 TIN: 2020412075 VAT number: SK2020412075
 • Registered seat: FOMEI SLOVAKIA, Za kasárňou 1, 83103, Bratislava
 • Date create: 15 February 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Roman Navara 18 Vinary, Kozojídky 507 03 Česká republika 30.05.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  FOMEI a. s. 139 414 € (100%) Praha 8 180 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Dostál Za kasárňou 1 Bratislava 831 01
   23.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   FOMEI a. s. IČO: 46 504 869 U Libeňského pivovaru 2015/10 Praha 8 180 00 Česká republika
   22.04.2008Zrušeny spoločníci:
   FOMEI a. s. IČO: 46 504 869 Uruguayská 176 Praha 2 120 00 Česká republika
   21.04.2007Nové predmety činnosti:
   dovoz, distribúcia, predaj a prenájom nasledovných skiagrafických kompletov v Slovenskej republike- pojazdný RTG prístroj TECHNIX TMS-150,- pojazdný RTG prístroj TECHNIX TMS-300,- RTG skiagrafický komplet Combi Elevator - 2 Plus,- RTG skiagrafický kompet Argostat,- RTG skiagrafický komplet Cosmos - 2 Plus,- RTG skiagrafický komplet FOMEI CS 3000 - Plus,- RTG skiagrafický komplet FOMEI CS 2000,a ich jednotlivých častí v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. SOZP/6135/2005 zo dňa 23.5.2006
   13.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Roman Navara 18 Vinary, Kozojídky 507 03 Česká republika Vznik funkcie: 30.05.2006
   12.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál Za kasárňou 1 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.02.2001
   23.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dostál Za kasárňou 1 Bratislava 831 01
   22.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   02.09.2003Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   FOMEI a. s. IČO: 46 504 869 Uruguayská 176 Praha 2 120 00 Česká republika
   01.09.2003Zrušené sidlo:
   SOU - stavebné, Ivanská cesta 21/27 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   FOMEI a.s. IČO: 46 504 869 Dělnická 54 Praha 170 04 Česká republika
   12.03.2003Nové predmety činnosti:
   opravy fotoprístrojov a príslušenstva v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál Za kasárňou 1 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.02.2001
   11.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál Estónska 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.02.2001
   07.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál Estónska 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.02.2001
   06.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál Estónska 16 Bratislava 821 06
   20.03.2002Noví spoločníci:
   FOMEI a.s. IČO: 46 504 869 Dělnická 54 Praha 170 04 Česká republika
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   19.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   13.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál Estónska 16 Bratislava 821 06
   12.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Jakubička 107 Horné Obdokovce
   22.05.2001Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   17.11.2000Nové sidlo:
   SOU - stavebné, Ivanská cesta 21/27 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Jakubička 107 Horné Obdokovce
   16.11.2000Zrušené sidlo:
   Ďurkova 9 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Paulík Murániho 21 Nitra
   23.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   22.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   Ing. Libor Škava Pražská 123 Nechanice Česká republika
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   Ing. Libor Škava Pražská 123 Nechanice Česká republika
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   Ing. Libor Škava Pražská 123 Nechanice Česká republika
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Kmochova 715 Hradec Králové Česká republika
   Ing. Libor Škava Pražská 123 Nechanice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Paulík Murániho 21 Nitra
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Těchlovice 37 Hradec Králové Česká republika
   Ing. Libor Škava Pražská 123 Nechanice Česká republika
   Ing. Josef Veverka Brněnská 285 Hradec Králové Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Paulík Murániho 21 Nitra
   19.08.1996Nové sidlo:
   Ďurkova 9 Nitra 949 01
   18.08.1996Zrušené sidlo:
   Hlavná 21 Skýcov 951 85
   20.04.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Paulík Murániho 21 Nitra
   19.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Josef Veverka Hlavná 21 Skýcov
   22.08.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu-fotomateriály, fotokonfekcia, fotopríslušenstvo
   sprostedkovanie obchodu-RTG materiály, RTG prístroje a príslušenstvo
   sprostredkovanie obchodu-elektronika
   propagačná a reklamná činnosť
   21.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Dostál
   Ing. Libor Škava
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   FOMEI SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 21 Skýcov 951 85
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-fotomateriály, fotokonfekcia, fotopríslušenstvo
   maloobchod-RTG materiály a príslušenstvo, elektronika
   poradenská činnosť v oblasti fototechniky, fotomateriálov
   poradenská činnosť v oblasti RTG materiálov, elektrotechniky
   veľkoobchod-fotomateriály, fotokonfekcia, fotopríslušenstvo
   veľkoobchod-RTG materiály a príslušenstvo, elektronika
   Noví spoločníci:
   Ing. Josef Dostál Těchlovice 37 Hradec Králové Česká republika
   Ing. Libor Škava Pražská 123 Nechanice Česká republika
   Ing. Josef Veverka Brněnská 285 Hradec Králové Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Josef Dostál
   Ing. Libor Škava
   Ing. Josef Veverka Hlavná 21 Skýcov