Create Invoice

MURAT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MURAT
PIN 31431852
TIN 2020359858
VAT number SK2020359858
Date create 01 April 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MURAT
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 17 134 112 €
Profit 36 035 €
Capital 11 207 179 €
Own capital 6 205 735 €
Contact Information
Phone(s) 0336423672, 0336481151, 0336481161, 0336481215, 0336481152, 0336481153, 0336481154, 0336481159, 0336
Mobile phone(s) +421903403887, +421903586891, +421903586893, +421903586895
Fax(es) 0336422524, 0336423672, 0336481119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,080,159
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,891,758
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 242,384
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,431
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 152,468
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 87,485
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,865,191
A.II.1. Land (031) - /092A/ 284,505
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 744,961
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 801,438
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 441
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 31,075
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 2,771
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 784,183
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 784,183
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,158,317
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,483,533
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 173,045
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 770,734
3. Products (123) - /194/ 129,692
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,399,977
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 10,085
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,632,853
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,495,228
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,495,228
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,002
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,131,623
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 41,931
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 31,557
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,374
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 30,084
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 20,975
4. Accrued income short-term (385A) 9,109
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,080,159
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,228,927
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,887,545
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,887,545
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 188,754
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 188,754
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -13,952
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -13,952
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,130,545
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,520,849
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -390,304
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,035
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,851,232
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 30,906
9. Liabilities from social fund (472) 245
12. Deferred tax liability (481A) 30,661
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 533,984
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,675,430
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,322,959
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,322,959
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,771
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 130,084
7. Liabilities from social insurance (336) 44,134
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,328
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 62,636
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 62,636
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,348,276
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 16,870,203
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 17,134,112
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 15,620,922
II. Revenues from sales of own products (601) 95,022
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,154,259
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 68,368
V. Activation (účtová a group of 62) 6,694
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,010
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 186,837
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,034,120
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 12,901,259
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 642,564
D. Services (účtová group of 51) 1,606,061
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,431,567
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,022,919
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 353,455
4. Social expenses (527, 528) 55,193
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 48,138
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 306,380
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 306,380
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 397
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,754
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,992
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,795,381
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 16
2. Other interest income (662A) 16
XII. Foreign exchange gains (663) 1,547
XIV. Other income from financial activities (668) 26
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,055
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 42,801
2. Other expense (562A) 42,801
O. Exchange rate losses (563) 1,146
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 10,108
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,466
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,526
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 11,491
R.1. Income tax expense current (591, 595) 23,176
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -11,685
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31431852 TIN: 2020359858 VAT number: SK2020359858
 • Registered seat: MURAT, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Date create: 01 April 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 01.04.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miroslav Holčík 1 321 281 € (70%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  Magdaléna Holčíková 566 263 € (30%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.09.2014Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste lebo v ich okolí
   26.11.2013Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   19.06.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovýn spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového a nebytového fondu
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   18.01.2006Nové obchodné meno:
   MURAT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   17.01.2006Zrušené obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   19.03.2004Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie v doprave
   zabezpečovanie colných formalít
   predaj a odkupovanie pohľadávok /faktoring a forfaiting/
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
   18.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   24.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   23.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava