Create Invoice

Lesy Modra, Mestský podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Lesy Modra, Mestský podnik
Status Destroyed
PIN 31435572
Date create 13 May 1993
Company category Obecný podnik
Registered seat Lesy Modra, Mestský podnik
Modra
Contact Information
Phone(s) +421474870210, +421474870212
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31435572
 • Registered seat: Lesy Modra, Mestský podnik, Modra
 • Date create: 13 May 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Lesy Modra, Mestský podnik
   Zrušené sidlo:
   Modra - Harmonia
   Zrušeny predmety činnosti:
   obhospodarovanie lesov mesta Modry
   pestovanie sadeníc
   výroba drevnej hmoty
   výkon poľovníctva
   odborná správa lesov
   kvalitné pestovanie, obnova a ochrana lesov
   rozvíjanie produkčných schopností lesa
   zber a nákup lesného semena
   zalesňovanie, pestebné práce
   ťažba, manipulácia a približovanie drevnej hmoty
   odpredaj drevnej hmoty
   nákup drevnej hmoty
   spracovanie drevnej hmoty
   stavebné investície
   oprava a údržba základných fondov a lesných ciest
   uzatváranie zmlúv o prenájme pozemkov za účelom rekreácie
   uzatváranie zmlúv o výkone prác v lesoch
   represia pri porušovaní zákona o lesoch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Milan Osuský Muškátová 9 Pezinok
   13.05.1993Nové obchodné meno:
   Lesy Modra, Mestský podnik
   Nové sidlo:
   Modra - Harmonia
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   obhospodarovanie lesov mesta Modry
   pestovanie sadeníc
   výroba drevnej hmoty
   výkon poľovníctva
   odborná správa lesov
   kvalitné pestovanie, obnova a ochrana lesov
   rozvíjanie produkčných schopností lesa
   zber a nákup lesného semena
   zalesňovanie, pestebné práce
   ťažba, manipulácia a približovanie drevnej hmoty
   odpredaj drevnej hmoty
   nákup drevnej hmoty
   spracovanie drevnej hmoty
   stavebné investície
   oprava a údržba základných fondov a lesných ciest
   uzatváranie zmlúv o prenájme pozemkov za účelom rekreácie
   uzatváranie zmlúv o výkone prác v lesoch
   represia pri porušovaní zákona o lesoch
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Milan Osuský Muškátová 9 Pezinok