Create Invoice

DIPLOMAT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.07.2015
Basic information
Business name DIPLOMAT
PIN 31439225
TIN 2020376655
VAT number SK2020376655
Date create 08 July 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DIPLOMAT
Štefánikova 715
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Sales and income 1 525 563 €
Profit 6 940 €
Capital 834 313 €
Own capital 663 880 €
Contact Information
Phone(s) 0346585121, 0346584311, 84240
Fax(es) 0346543239, 0346543175
Date of updating data: 02.07.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 832,838
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 281,390
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 281,390
A.II.1. Land (031) - /092A/ 4,115
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 182,686
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 92,188
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 2,401
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 551,448
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 124,673
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,221
3. Products (123) - /194/ 20,793
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 82,659
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 218,824
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 207,857
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,857
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9
6. Social security (336) - /391A/ 0
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,958
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 207,951
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 66,531
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 141,420
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 0
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 832,838
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 670,820
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 663,880
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 663,880
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,940
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,042
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,191
9. Liabilities from social fund (472) 2,191
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 155,623
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 106,788
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,788
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,230
7. Liabilities from social insurance (336) 2,103
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,502
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,228
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,228
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,976
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 9
4. Deferred income short-term (384A) 2,967
Date of updating data: 02.07.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,509,767
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,525,563
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 137,358
II. Revenues from sales of own products (601) 1,304,222
III. Revenues from sale of services (602, 606) 42,013
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 15,855
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 25,836
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,511,525
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 125,992
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,183,299
D. Services (účtová group of 51) 75,654
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 70,162
E.1. Wages and salaries (521, 522) 47,297
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 16,167
4. Social expenses (527, 528) 6,698
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,298
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27,369
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27,369
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 23,636
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,038
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,503
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 60
2. Other interest income (662A) 60
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,152
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,152
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,092
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,946
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,006
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,006
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,940
Date of updating data: 02.07.2015
Date of updating data: 02.07.2015
 • PIN :31439225 TIN: 2020376655 VAT number: SK2020376655
 • Registered seat: DIPLOMAT, Štefánikova 715, 90636, Plavecké Podhradie
 • Date create: 08 July 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica 906 37 01.01.2014
  Ján Velšmid 497 Sološnica 906 37 01.01.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Alena Adamcová 331 940 € (50%) 13 Sološnica 906 37
  Ján Velšmid 331 940 € (50%) 497 Sološnica 906 37
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.12.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 715 Senica 905 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica 906 37
   Ján Velšmid 497 Sološnica 906 37
   17.12.2000Zrušené sidlo:
   516 Sološnica 906 37
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Adamcová 516 Sološnica
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka
   26.04.2000Nové predmety činnosti:
   výskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   zušľachťovanie liehu rafináciou
   denaturácia liehu
   skladovanie liehu
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica
   Ján Velšmid 497 Sološnica
   25.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka
   22.08.1994Nové predmety činnosti:
   výroba surového poľnohospodárskeho liehu
   pestovateľské pálenie ovocia
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   DIPLOMAT, v.o.s.
   Nové sidlo:
   516 Sološnica 906 37
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovateľské služby pre tovar v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Adamcová 516 Sološnica
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka