Create Invoice

ABM group - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ABM group
Status Destroyed
PIN 31441041
TIN 2021090687
Date create 19 August 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ABM group
Prievozská 14/a
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31441041 TIN: 2021090687
 • Registered seat: ABM group, Prievozská 14/a, 82109, Bratislava
 • Date create: 19 August 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.2011Zrušené obchodné meno:
   "ABM group, a.s."
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/a Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   inžinierska činnosť
   reklamné činnosti
   ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priem. zariadením, loďami a let.
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariad. a predmetmi pre domácnosť, žel. tovar
   sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
   sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
   veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
   veľkoobchod s odevami a obuvou
   veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
   veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
   veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
   veľkoobchod so stavebnými strojmi
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   iné vydavateľské činnosti
   predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
   oprava karosérií
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
   veľtrhy a zábavné parky
   realitná agentúra
   výroba výrobkov z dreva
   výroba stavebných prvkov zo sádry
   výroba iných produktov z betónu a cementu
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba kovových prefabrikátov pre stavby
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu (na stlačené plyny, inštalačné nádrže), výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   výroba iného kovového tovaru
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   prípravné práce pre stavbu
   demolácia a zemné práce
   prieskumné a podzemné práce
   pozemné a inžinierske stavby
   stavba budov
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   vodné stavby (riečne, pobrežné)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   ostatné pozemné a inžinierske stavby (vrátane rozvodu prúdu)
   stavebné inštalácie
   elektroinštalácie
   montáž káblových rozvodov
   tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
   sanitárna inštalácia
   výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
   veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
   veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
   veľkoobchod so stavebnými strojmi
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
   výroba stavebných prvkov z betónu
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba výrobkov z plastov
   výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvia Bádovská Lachova 24 Bratislava
   Ing. Alexander Bádovský Šúdoľská 10 Nitra
   Ing. Igor Dekan Haanova 14 Bratislava
   Ing. Marta Kronková Hollého 1 Šaľa
   Ing. Viera Pavlíková Škultétyho 6 Nitra
   09.07.1997Nové obchodné meno:
   "ABM group, a.s."
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/a Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   inžinierska činnosť
   reklamné činnosti
   ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priem. zariadením, loďami a let.
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariad. a predmetmi pre domácnosť, žel. tovar
   sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
   sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
   veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
   veľkoobchod s odevami a obuvou
   veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
   veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
   veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
   veľkoobchod so stavebnými strojmi
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   iné vydavateľské činnosti
   predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
   oprava karosérií
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
   veľtrhy a zábavné parky
   realitná agentúra
   výroba výrobkov z dreva
   výroba stavebných prvkov zo sádry
   výroba iných produktov z betónu a cementu
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba kovových prefabrikátov pre stavby
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu (na stlačené plyny, inštalačné nádrže), výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   výroba iného kovového tovaru
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   prípravné práce pre stavbu
   demolácia a zemné práce
   prieskumné a podzemné práce
   pozemné a inžinierske stavby
   stavba budov
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   vodné stavby (riečne, pobrežné)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   ostatné pozemné a inžinierske stavby (vrátane rozvodu prúdu)
   stavebné inštalácie
   elektroinštalácie
   montáž káblových rozvodov
   tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
   sanitárna inštalácia
   výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
   veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
   veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením
   veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
   veľkoobchod so stavebnými strojmi
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
   výroba stavebných prvkov z betónu
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba výrobkov z plastov
   výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvia Bádovská Lachova 24 Bratislava
   Ing. Alexander Bádovský Šúdoľská 10 Nitra
   Ing. Igor Dekan Haanova 14 Bratislava
   Ing. Marta Kronková Hollého 1 Šaľa
   Ing. Viera Pavlíková Škultétyho 6 Nitra