Create Invoice

Š R C, COMPANY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Š R C, COMPANY
Status Destroyed
PIN 31443401
TIN 2020679122
Date create 01 October 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Š R C, COMPANY
Cintorínska 30
90024
Veľký Biel
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31443401 TIN: 2020679122
 • Registered seat: Š R C, COMPANY, Cintorínska 30, 90024, Veľký Biel
 • Date create: 01 October 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.2011Zrušené obchodné meno:
   Š R C, COMPANY, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cintorínska 30 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   cestná nákladná doprava tovaru
   V zmysle banského oprávnenia podľa zákona SNR č. 51/1988, v znení zákona 499/91 Zb. a zákona č. 154/1995 Z.z. tieto činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (ust. § 2 písm. b) cit. zákona)
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (ust. § 2 písm. c) cit. zákona)
   úprava a zušľachťovanie nerastov, vykonáva- nie v súvislosti s ich dobývaním (ust. § 2 písm. d) cit. zákona)
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie (ust. § 2 písm. e) cit. zákona)
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov, vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (ust. § 3 písm. a) cit. zákona)
   záložňa
   výroba nealkoholických nápojov
   stáčanie vody a jej plnenie do kontajnerov a fliaš s následným predajom
   Zrušeny spoločníci:
   René Škultéty Cintorínska 30 Veľký Biel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   René Škultéty Cintorínska 30 Veľký Biel
   11.06.1999Noví spoločníci:
   René Škultéty Cintorínska 30 Veľký Biel
   10.06.1999Zrušeny spoločníci:
   René Škultéty Cintorínska 30 Veľký Biel
   11.11.1997Nové obchodné meno:
   Š R C, COMPANY, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   V zmysle banského oprávnenia podľa zákona SNR č. 51/1988, v znení zákona 499/91 Zb. a zákona č. 154/1995 Z.z. tieto činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (ust. § 2 písm. b) cit. zákona)
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (ust. § 2 písm. c) cit. zákona)
   úprava a zušľachťovanie nerastov, vykonáva- nie v súvislosti s ich dobývaním (ust. § 2 písm. d) cit. zákona)
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie (ust. § 2 písm. e) cit. zákona)
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov, vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (ust. § 3 písm. a) cit. zákona)
   záložňa
   výroba nealkoholických nápojov
   stáčanie vody a jej plnenie do kontajnerov a fliaš s následným predajom
   10.11.1997Zrušené obchodné meno:
   ŠKULTÉTY RENÉ COMPANY, spol. s r.o.
   01.10.1993Nové obchodné meno:
   ŠKULTÉTY RENÉ COMPANY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 30 Veľký Biel 900 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   cestná nákladná doprava tovaru
   Noví spoločníci:
   René Škultéty Cintorínska 30 Veľký Biel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   René Škultéty Cintorínska 30 Veľký Biel