Create Invoice

AB GAS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AB GAS
PIN 31443541
TIN 2020360078
VAT number SK2020360078
Date create 08 October 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AB GAS
Farská 248
01303
Varín
Financial information
Sales and income 20 001 €
Profit -325 €
Capital 160 €
Own capital 133 €
Contact Information
Phone(s) 0347722908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,536
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,536
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,536
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,536
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,335
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,660
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,660
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 133
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -133
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -325
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,201
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,201
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,201
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 20,001
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 20,001
III. Revenues from sale of services (602, 606) 20,001
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,366
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 19,158
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 208
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 635
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 843
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 635
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31443541 TIN: 2020360078 VAT number: SK2020360078
 • Registered seat: AB GAS, Farská 248, 01303, Varín
 • Date create: 08 October 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.12.2012Nové sidlo:
   Farská 248 Varín 013 03
   Noví spoločníci:
   Zuzana Ďurčová Nezbudská Lúčka 96 Nezbudská Lúčka 013 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Ďurčová Nezbudská Lúčka 96 Nezbudská Lúčka 013 24
   27.12.2012Zrušené sidlo:
   1. mája 30 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   23.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   22.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok Vznik funkcie: 26.09.2000
   27.11.2003Nové sidlo:
   1. mája 30 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž okien, parapetov, žalúzií, opravy a demontáže
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Štefan Slezák 111 Láb
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Slezák Novomeského 2704/2 Pezinok Vznik funkcie: 26.09.2000
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Novomestského 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   AB GAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novomestského 2 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   29.04.1999Zrušené obchodné meno:
   EKL - AB GAS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 31 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Brna Suvorovova 34 Pezinok
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Milan Hladík Janka Kráľa 122 Moravský Svätý Ján
   Ing. Peter Chynoradský K. Adlera 36 Bratislava
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   08.07.1996Nové obchodné meno:
   EKL - AB GAS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tekutými a plynnými uhľovodíkmi
   výroba, montáž, distribúcia, uvádzanie do prevádzky a servis zariadení na využitie kvapalných a plynných uhľovodíkov
   inžinierska činnosť v strojárstve, energetike a plynárenstve
   Noví spoločníci:
   Anton Brna Suvorovova 34 Pezinok
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Milan Hladík Janka Kráľa 122 Moravský Svätý Ján
   Ing. Peter Chynoradský K. Adlera 36 Bratislava
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Štefan Slezák Novomeského 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Slezák 111 Láb
   07.07.1996Zrušené obchodné meno:
   EKL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   08.10.1993Nové obchodné meno:
   EKL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba palivových komponentov z odpadu
   obchodná činnosť s tovarom každého druhu v zmysle platných právnych predpisov
   maloobchodná činnosť vlastných výrobkov
   predaj a servis výrobných zariadení na palivové komponenty
   vývoz výrobkov, strojov a zariadení palivo- vých komponentov
   marketingová a managerska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Durec Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok
   Ing Jaroslav Konvalina Obrancov mieru 38 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Gajdoš Mýtna 31 Pezinok