Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
PIN 31444636
TIN 2020360474
VAT number SK2020360474
Date create 25 October 1993
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
Družstevná 729/33/C
90023
Družstevná
Financial information
Sales and income 2 420 544 €
Profit 26 514 €
Capital 2 324 089 €
Own capital 1 431 046 €
Contact Information
Email pd.vinicne@nextra.sk
Phone(s) 0336476102, 0336476118
Fax(es) 0336476102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,400,994
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,196,571
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,191,092
A.II.1. Land (031) - /092A/ 79,355
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 653,096
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 398,071
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 60,570
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 5,479
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 5,479
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,202,859
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 551,119
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,433
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 141,355
3. Products (123) - /194/ 318,576
4. Animals (124) - /195/ 45,755
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,750
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,750
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,750
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 490,372
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 410,306
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 410,306
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 80,066
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 159,618
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,659
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 157,959
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,564
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,564
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,400,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,462,975
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 27,556
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 27,556
A.III. Other capital funds (413) 855,315
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 162,892
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 162,892
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 243,190
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 243,190
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 147,508
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 147,508
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,514
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 653,558
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 66,516
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 20,022
9. Liabilities from social fund (472) 1,673
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 14,955
12. Deferred tax liability (481A) 29,866
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 553,890
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 374,864
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 374,864
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,730
7. Liabilities from social insurance (336) 21,080
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,428
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,788
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 33,152
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 33,152
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 284,461
3. Deferred revenue long-term (384A) 242,880
4. Deferred income short-term (384A) 41,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,122,355
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,420,544
II. Revenues from sales of own products (601) 1,575,940
III. Revenues from sale of services (602, 606) 58,520
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 133,663
V. Activation (účtová a group of 62) 51,125
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 99,698
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501,598
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,363,772
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,034,434
D. Services (účtová group of 51) 343,851
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 608,572
E.1. Wages and salaries (521, 522) 449,423
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 142,626
4. Social expenses (527, 528) 16,523
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 60,149
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 195,756
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 195,756
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 66,723
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 20,300
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,987
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,772
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 440,963
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,176
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 8,166
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,313
2. Other expense (562A) 6,313
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,697
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,171
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,601
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 12,087
R.1. Income tax expense current (591, 595) 13,787
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,700
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,514
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31444636 TIN: 2020360474 VAT number: SK2020360474
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob, Družstevná 729/33/C, 90023, Družstevná
 • Date create: 25 October 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jaroslav Adamec Brezová 352 Viničné 900 23 28.04.2007
  Dezider Slezák predseda Športová 7 Slovenský Grob 900 26 16.03.2007
  Ing. Ján Gašparovič podpredseda Hlinícka 15 Slovenský Grob 900 26 05.04.2007
  Štefan Blahovský člen Gorkého 12 Pezinok 902 01 19.05.2011
  Alojz Noskovič Záhradná 587/38 Viničné 900 38 30.04.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Alojz Noskovič Záhradná 587/38 Viničné 900 38 Vznik funkcie: 30.04.2013
   29.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Beraggová Kozáre 25 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 05.04.2007
   Ing. Jozef Javorka - člen predstavenstva Lipová 37 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 19.05.2011
   Blažej Kyrinovič 536 Viničné
   22.05.2012Nové sidlo:
   Družstevná 729/33/C Viničné 900 23
   21.05.2012Zrušené sidlo:
   Viničné 900 23
   19.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Štefan Blahovský - člen predstavenstva Gorkého 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.05.2011
   Ing. Jozef Javorka - člen predstavenstva Lipová 37 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 19.05.2011
   18.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Dadaj Trnavská 41 Pezinok 902 01
   Ing. Anna Tomaškovičová 556 Viničné
   11.06.2010Nové predmety činnosti:
   výroba kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu s použitím doplnkových kŕmnych zmesí (bez kokcidiostatík a iných liečivých látok, rastových stimulátorov, liečiv a kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu).
   02.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Dana Petrovičová Lúčna 20 Šenkvice
   Ing. Anton Vittek - člen Malacká cesta 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.04.2006
   28.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Adamec Brezová 352 Viničné 900 23
   Dezider Slezák - predseda Športová 7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 16.03.2007
   Ing. Ján Gašparovič - podpredseda predstavenstva Hlinícka 15 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 05.04.2007
   Ján Dadaj Trnavská 41 Pezinok 902 01
   Ivana Beraggová Kozáre 25 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 05.04.2007
   27.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Adamec Majakovského 28 Pezinok
   Ján Dadaj Puškinova 21 Pezinok
   Ing. Ján Gašparovič - člen predstavenstva Hlinícka 15 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 15.04.2005
   Dezider Slezák - podpredseda Športová 7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 21.04.2006
   Ing. Dominik Slováček - predseda Chorvátska 51 Slovenský Grob
   19.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Dezider Slezák - podpredseda Športová 7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 21.04.2006
   Ing. Anton Vittek - člen Malacká cesta 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.04.2006
   18.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dezider Slezák Družstevná Slovenský Grob
   Ing. Anton Vittek - podpredseda Malacká cesta 13 Pezinok
   12.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gašparovič - člen predstavenstva Hlinícka 15 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 15.04.2005
   11.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Macáková Ružová 6 Slovenský Grob
   12.07.2001Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   zastupovanie členov a vlastníkov pozemkov v k.ú. Slovenský Grob pri uznaní poľovného revíru s následným podpisom nájomnej zmluvy
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Adamec Majakovského 28 Pezinok
   Ján Dadaj Puškinova 21 Pezinok
   Mária Macáková Ružová 6 Slovenský Grob
   Dezider Slezák Družstevná Slovenský Grob
   Ing. Dominik Slováček - predseda Chorvátska 51 Slovenský Grob
   Ing. Anna Tomaškovičová 556 Viničné
   Ing. Anton Vittek - podpredseda Malacká cesta 13 Pezinok
   Blažej Kyrinovič 536 Viničné
   11.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Dadaj Puškinova 21 Pezinok
   Ing. Alojz Jajcaj Komenského 17 Pezinok
   Blažej Kyrinovič 536 Viničné
   Mária Macáková Ružová 6 Slovenský Grob
   Dezider Slezák Družstevná Slovenský Grob
   Ing. Dominik Slováček - predseda Chorvátska 51 Slovenský Grob
   Ing. Anton Vittek Malacká cesta 13 Pezinok
   Rudolf Zápražný 273 Viničné
   15.06.1998Nové predmety činnosti:
   nájom pozemkov za účelom výkonu poľovného práva
   23.09.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Dana Petrovičová Lúčna 20 Šenkvice
   Rudolf Zápražný 273 Viničné
   22.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pätoprstý Novomeského 24 Pezinok
   Estera Zápražná 273 Viničné
   01.11.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
   Nové sidlo:
   Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane pedaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ďalšieho spracovania;
   vykonávanie prác kolesovými pásovými traktormi pre cudzích;
   opravárenská činnosť motorových vozidiel;
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie;
   výroba a predaj vína;
   verejná doprava nákladov a nepravideľná hromadná doprava osôb;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Dadaj Puškinova 21 Pezinok
   Ing. Alojz Jajcaj Komenského 17 Pezinok
   Blažej Kyrinovič 536 Viničné
   Mária Macáková Ružová 6 Slovenský Grob
   Ing. Ján Pätoprstý Novomeského 24 Pezinok
   Dezider Slezák Družstevná Slovenský Grob
   Ing. Dominik Slováček - predseda Chorvátska 51 Slovenský Grob
   Ing. Anton Vittek Malacká cesta 13 Pezinok
   Estera Zápražná 273 Viničné