Create Invoice

PREFASOL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PREFASOL
Status Destroyed
PIN 31561756
TIN 2020459617
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PREFASOL
Haydnova 23 48
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31561756 TIN: 2020459617
 • Registered seat: PREFASOL, Haydnova 23 48, 81102, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.2010Zrušené obchodné meno:
   PREFASOL a.s.
   Zrušené sidlo:
   Haydnova 23 48 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba stavebných dielcov zo železobetónu a betonárskeho tovaru
   výroba a montáž rodinných domov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obchodná činnosť v uvedených oblastiach
   deponovanie pevného stavebného odpadu a inertných materiálov
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   faktoring
   forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Norbert Obst - predseda Drobného 24 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   Ján Lévai - podpredseda Medzilaborecká 15 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   Ondrej Zsiros - člen Haydnova 23 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   21.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   12.08.2002Nové sidlo:
   Haydnova 23 48 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Norbert Obst - predseda Drobného 24 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   Ján Lévai - podpredseda Medzilaborecká 15 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   Ondrej Zsiros - člen Haydnova 23 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   11.08.2002Zrušené sidlo:
   Matúškova 48 Vlkanová 976 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Svitok - predseda Horná 93 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 12.07.2002
   Ing. Vladimír Šolc - člen Poľná 5 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 12.07.2002
   JUDr. Petr Zdráhal - podpredseda THK 1 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 12.07.2002
   04.12.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Svitok - predseda Horná 93 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 12.07.2002
   Ing. Vladimír Šolc - člen Poľná 5 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 12.07.2002
   JUDr. Petr Zdráhal - podpredseda THK 1 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 12.07.2002
   19.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Antošík - člen Peťovská 21 Vlkanová
   Zoltán Gyürky - člen Továrenská 14 Vlkanová
   Jozef Nikel - člen Tulská 95 Banská Bystrica
   Ing. Ján Podhora - člen Cikkerova 14 Sliač
   Ing. Kamil Šimek - predseda Rázusa 9 Banská Bystrica
   19.10.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   faktoring
   forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Antošík - člen Peťovská 21 Vlkanová
   Zoltán Gyürky - člen Továrenská 14 Vlkanová
   Jozef Nikel - člen Tulská 95 Banská Bystrica
   Ing. Ján Podhora - člen Cikkerova 14 Sliač
   Ing. Kamil Šimek - predseda Rázusa 9 Banská Bystrica
   18.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Danys - člen Čs.pionierov 1 Banská Bystrica
   Ing. Jozef Pecko - člen Repašského 8 Bratislava
   Ing. Ján Podhora - predseda Cikerova 14 Sliač
   Angela Smolarčíková - člen Tulská 95 Banská Bystrica
   Ing. Emil Šufliarsky - podpredseda Horné záhrady Banská Bystrica
   18.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Podhora - predseda Cikerova 14 Sliač
   Ing. Emil Šufliarsky - podpredseda Horné záhrady Banská Bystrica
   17.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Podhora - predseda Cikerova 14 Sliač
   Ing. Emil Šufliarsky - podpredseda Horné záhrady Banská Bystrica
   06.07.1993Nové sidlo:
   Matúškova 48 Vlkanová 976 31
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   výroba stavebných dielcov zo železobetónu a betonárskeho tovaru
   výroba a montáž rodinných domov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obchodná činnosť v uvedených oblastiach
   deponovanie pevného stavebného odpadu a inertných materiálov
   05.07.1993Zrušené sidlo:
   Matúškova 40 Vlkanová 976 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba železobetónu všetkého druhu pre bytové, občianske, poľnohospodárske a iné technické stavby
   výroba betonárskeho tovaru všetkého druhu
   výroba a montáž rodinných domov na kľúč
   výroba výrobkov z cementu, kameniva, dreva a iných materiálov
   výroba ušľachtilého betónu - terazza a bielym cementom
   spracovanie a expedícia kamennej soli
   deponovanie tuhého odadu na vlastnej skládke a jeho ďalšie spracovanie
   výrobas prefabrikátov na žumpy a čistiarne odpadových vôd
   výroba tepelno a zvukovo izolačných materiálov
   vývoj, projekčná a dodávateľská činnosť v uvedených oblastiach
   obchodná činnosť
   zaisťovanie služieb sociálneho charakteru
   servisné a údržbárske činnosti v uvedených oblastiach
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   PREFASOL a.s.
   Nové sidlo:
   Matúškova 40 Vlkanová 976 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba železobetónu všetkého druhu pre bytové, občianske, poľnohospodárske a iné technické stavby
   výroba betonárskeho tovaru všetkého druhu
   výroba a montáž rodinných domov na kľúč
   výroba výrobkov z cementu, kameniva, dreva a iných materiálov
   výroba ušľachtilého betónu - terazza a bielym cementom
   spracovanie a expedícia kamennej soli
   deponovanie tuhého odadu na vlastnej skládke a jeho ďalšie spracovanie
   výrobas prefabrikátov na žumpy a čistiarne odpadových vôd
   výroba tepelno a zvukovo izolačných materiálov
   vývoj, projekčná a dodávateľská činnosť v uvedených oblastiach
   obchodná činnosť
   zaisťovanie služieb sociálneho charakteru
   servisné a údržbárske činnosti v uvedených oblastiach
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Danys - člen Čs.pionierov 1 Banská Bystrica
   Ing. Jozef Pecko - člen Repašského 8 Bratislava
   Ing. Ján Podhora - predseda Cikerova 14 Sliač
   Angela Smolarčíková - člen Tulská 95 Banská Bystrica
   Ing. Emil Šufliarsky - podpredseda Horné záhrady Banská Bystrica