Create Invoice

STAVIS ZVOLEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVIS ZVOLEN
Status Destroyed
PIN 31562019
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat STAVIS ZVOLEN
Čsl. parašutistov 9
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31562019
 • Registered seat: STAVIS ZVOLEN, Čsl. parašutistov 9, 83103, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.04.2006Zrušené obchodné meno:
   STAVIS ZVOLEN, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Čsl. parašutistov 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
   revízie a skúšky tlakových nádob
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   plynoinštalatérstvo - montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
   revízie elektrických zariadení
   vodoinštalatérske a kúrenárske práce
   prenájom strojov a zariadení
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
   asfaltérstvo a izolatérstvo
   zámočníctvo
   údržba a oprava motorových vozidiel
   tesárstvo
   maliarske práce
   klampiarstvo
   stolárstvo
   technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Brandis - člen Svätovojtešská 38 Bratislava
   Gabriela Čonková - člen Poľná 51 Štrba
   Ján Lévai - člen Medzilaborecká 15 Bratislava
   Ladislav Sárközi - predseda Kukučínova 2 Bratislava 831 03
   Zuzana Tlsťovičová - člen Vígľašská 19 Bratislava
   20.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   05.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Sárközi - predseda Kukučínova 2 Bratislava 831 03
   04.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Horváth - predseda Čsl. parašutistov 9 Bratislava
   03.04.2001Nové sidlo:
   Čsl. parašutistov 9 Bratislava 831 03
   02.04.2001Zrušené sidlo:
   Družstevná 1664/14 Zvolen 960 03
   02.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Peter Brandis - člen Svätovojtešská 38 Bratislava
   Gabriela Čonková - člen Poľná 51 Štrba
   Július Horváth - predseda Čsl. parašutistov 9 Bratislava
   Ján Lévai - člen Medzilaborecká 15 Bratislava
   Zuzana Tlsťovičová - člen Vígľašská 19 Bratislava
   01.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Jakobei - predseda Poľovnícka 10 Sliač
   Ing. Ivan Jakobei - člen Poľovnícka 8 Sliač
   Ing. Anna Kalinová - člen Jilemnického 11 Zvolen
   30.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Filanda - podpredseda J. Kráľa 30 Zvolen
   Ing. Gabriel Gubáni - člen Kremnická 2547/1 Zvolen
   22.07.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Filanda - podpredseda J. Kráľa 30 Zvolen
   Ing. Gabriel Gubáni - člen Kremnická 2547/1 Zvolen
   Andrej Jakobei - predseda Poľovnícka 10 Sliač
   Ing. Anna Kalinová - člen Jilemnického 11 Zvolen
   08.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hubert Hell - podpredseda Jedľová 15 Zvolen
   Marian Juhás - člen M. Nešpora 2462/13 Zvolen
   Ing. Anna Kalinová - predseda Volianskeho 1368/12 Zvolen
   Ing. Ján Krnáč - člen 60 Dúbravica
   30.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakobei - člen Poľovnícka 8 Sliač
   Marian Juhás - člen M. Nešpora 2462/13 Zvolen
   Ing. Ján Krnáč - člen 60 Dúbravica
   29.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Jakobei - člen Poľovnícka 10 Sliač
   Jiří Wija - člen Višňovského 2505/5 Zvolen
   Ing. Roman Žabka - člen Mojzesova 6 Zvolen
   17.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hubert Hell - podpredseda Jedľová 15 Zvolen
   Andrej Jakobei - člen Poľovnícka 10 Sliač
   Ing. Anna Kalinová - predseda Volianskeho 1368/12 Zvolen
   16.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hubert Hell - člen Jedľová 15 Zvolen
   Andrej Jakobei - predseda Poľovnícka 10 Sliač
   Ing. Anna Kalinová - podpredseda Volianskeho 1368/12 Zvolen
   07.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hubert Hell - člen Jedľová 15 Zvolen
   Ing. Anna Kalinová - podpredseda Volianskeho 1368/12 Zvolen
   06.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Gubáni - člen Kremnická 2547/1 Zvolen
   Ing. Jozef Zdechovan - podpredseda M. Nešpora 2 Zvolen
   10.01.1994Nové predmety činnosti:
   technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe
   03.06.1993Nový štatutárny orgán:
   Andrej Jakobei - predseda Poľovnícka 10 Sliač
   Jiří Wija - člen Višňovského 2505/5 Zvolen
   Ing. Jozef Zdechovan - podpredseda M. Nešpora 2 Zvolen
   Ing. Roman Žabka - člen Mojzesova 6 Zvolen
   02.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Boldiš - člen Cikkerova 7 Sliač
   Anton Kamas - člen Družstevná 2410/16 Zvolen
   Július Kučera - člen Zvolenská 378/38 Krupina
   Ing. Martin Petrík - člen B.Němcovej 19 Sliač
   25.01.1993Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
   revízie a skúšky tlakových nádob
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   plynoinštalatérstvo - montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
   revízie elektrických zariadení
   vodoinštalatérske a kúrenárske práce
   prenájom strojov a zariadení
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
   asfaltérstvo a izolatérstvo
   zámočníctvo
   údržba a oprava motorových vozidiel
   tesárstvo
   maliarske práce
   klampiarstvo
   stolárstvo
   24.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   revízie a skúšky tlakových nádob
   montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   montáž rozvádzačov nízkeho napätia a revízie elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   cestná motorová doprava
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v zmysle predmetu podnikania
   prenájom strojov a zariadení
   výroba stavebných prvkov z betónu
   remeselná činnosť
   studniarstvo
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   STAVIS ZVOLEN, a.s.
   Nové sidlo:
   Družstevná 1664/14 Zvolen 960 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   revízie a skúšky tlakových nádob
   montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   montáž rozvádzačov nízkeho napätia a revízie elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   cestná motorová doprava
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v zmysle predmetu podnikania
   prenájom strojov a zariadení
   výroba stavebných prvkov z betónu
   remeselná činnosť
   studniarstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Boldiš - člen Cikkerova 7 Sliač
   Ing. Gabriel Gubáni - člen Kremnická 2547/1 Zvolen
   Anton Kamas - člen Družstevná 2410/16 Zvolen
   Július Kučera - člen Zvolenská 378/38 Krupina
   Ing. Martin Petrík - člen B.Němcovej 19 Sliač