Create Invoice

CAPITAL TRUST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CAPITAL TRUST
Status Destroyed
PIN 31572022
Date create 19 October 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CAPITAL TRUST
Miletičova 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31572022
 • Registered seat: CAPITAL TRUST, Miletičova 5, 82108, Bratislava
 • Date create: 19 October 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.01.1996Zrušené obchodné meno:
   CAPITAL TRUST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   nákup a predaj nemovitostí
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   sprostredkovanie obchodu s rozličným druhom tovarov
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   vedenie účtovnej evidencie
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
   prenájom strojného a technologického zariadenia
   obchodovanie s cennými papiermi vrátane vybraných činností uvedených v § 46 ods. 2 zák. č. 600/1992:
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny spoločníci:
   INVESTUNION a.s. Miletičova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Kováčik 55 Veľké Chlievany
   Ján Maceášik Vranie 57 Žilina
   28.04.1995Noví spoločníci:
   INVESTUNION a.s. Miletičova 5 Bratislava
   27.04.1995Zrušeny spoločníci:
   INVESTUNION a.s. Miletičova 5 Bratislava
   06.04.1995Noví spoločníci:
   INVESTUNION a.s. Miletičova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Kováčik 55 Veľké Chlievany
   Ján Maceášik Vranie 57 Žilina
   05.04.1995Zrušeny spoločníci:
   INVESTUNION a.s. Miletičova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Boženíková Muškátova 30 Bratislava
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   CAPITAL TRUST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   nákup a predaj nemovitostí
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   sprostredkovanie obchodu s rozličným druhom tovarov
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   vedenie účtovnej evidencie
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
   prenájom strojného a technologického zariadenia
   obchodovanie s cennými papiermi vrátane vybraných činností uvedených v § 46 ods. 2 zák. č. 600/1992:
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Noví spoločníci:
   INVESTUNION a.s. Miletičova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Boženíková Muškátova 30 Bratislava