Create Invoice

SCENERY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SCENERY
PIN 31592627
TIN 2020421799
VAT number SK2020421799
Date create 24 September 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SCENERY
Úradnícka 28
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 442 798 €
Profit -42 267 €
Capital 182 720 €
Own capital 29 344 €
Contact Information
Phone(s) 0327406915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 963,454
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 20,375
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 20,375
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,359
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 7,258
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,492
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 8,266
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 943,046
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 887,155
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 442,798
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 444,357
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 32,594
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,594
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 23,297
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 467
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 22,830
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 33
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 963,454
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,924
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,857
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,857
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,267
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 976,378
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 153,319
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 153,019
12. Deferred tax liability (481A) 300
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 297,646
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 296,686
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 296,036
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 650
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 525,413
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 442,798
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 442,798
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 442,798
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,580
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 461
D. Services (účtová group of 51) 446,611
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 888
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 33,620
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 909
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 32,711
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,782
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,274
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,228
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 413
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 413
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,815
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,225
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,007
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,260
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 300
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31592627 TIN: 2020421799 VAT number: SK2020421799
 • Registered seat: SCENERY, Úradnícka 28, 83103, Bratislava
 • Date create: 24 September 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tibor Zelenay predseda J. Kréna 1 Nové Mesto nad Váhom 16.07.2002
  Ing. Mário Cicutto člen Vážska 13 Piešťany 16.07.2002
  Ing. arch. Pavol Senecký člen Eisnerova 17 Bratislava 16.07.2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.09.2002Nové sidlo:
   Úradnícka 28 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Zelenay - predseda J. Kréna 1 Nové Mesto nad Váhom Vznik funkcie: 16.07.2002
   Ing. Mário Cicutto - člen Vážska 13 Piešťany Vznik funkcie: 16.07.2002
   Ing. arch. Pavol Senecký - člen Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.2002
   17.09.2002Zrušené sidlo:
   Nová 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mário Cicutto - člen Vážska 13 Piešťany
   Jozef Pekarovič - člen Klčové 37 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Tibor Zelenay - predseda Tematínska 19 Nové Mesto nad Váhom
   23.06.2000Nové sidlo:
   Nová 2 Bratislava 831 03
   22.06.2000Zrušené sidlo:
   V Záhradách 22 Bratislava 811 02
   24.09.1993Nové obchodné meno:
   SCENERY a.s.
   Nové sidlo:
   V Záhradách 22 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekreáciu
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť okrem koncesovaných činností, okrem predaja drahých kovov
   sprostredkovanie obchodu
   budovanie dopravných stavieb, inžinierských stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/, budovanie bytových a občianskych stavieb
   ubytovacie služby a pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mário Cicutto - člen Vážska 13 Piešťany
   Jozef Pekarovič - člen Klčové 37 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Tibor Zelenay - predseda Tematínska 19 Nové Mesto nad Váhom