Create Invoice

ALUFIX SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALUFIX SLOVAKIA
PIN 31593135
TIN 2020396653
VAT number SK2020396653
Date create 05 October 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ALUFIX SLOVAKIA
Leškova 3/A
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 271 319 €
Profit 28 196 €
Capital 974 325 €
Own capital 294 140 €
Contact Information
Email alufix@alufix.sk
Phone(s) 0259202501
Fax(es) 0259202504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,020,605
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 39,070
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 8,500
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8,500
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 30,570
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 5,205
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 25,365
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 979,638
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 520,281
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 520,209
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,124
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 2,795
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,795
8. Deferred tax asset (481A) 329
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 435,085
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 435,085
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,085
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 21,148
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,920
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 18,228
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,897
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 367
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,530
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,605
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,161
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 388,369
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 388,369
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 17,511
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 17,511
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -113,915
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 325
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -114,240
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,196
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 697,853
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,717
9. Liabilities from social fund (472) 1,569
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 2,148
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 437,533
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 391,597
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 391,597
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,427
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,064
7. Liabilities from social insurance (336) 4,300
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,385
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,760
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,638
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,638
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 249,965
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,591
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 2,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,265,011
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,271,319
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,265,010
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,142
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,225,213
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,647,771
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 15,146
D. Services (účtová group of 51) 400,855
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 124,714
E.1. Wages and salaries (521, 522) 93,243
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 29,599
4. Social expenses (527, 528) 1,872
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 311
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 17,601
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 17,601
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 325
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,490
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,106
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,238
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,041
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,616
2. Other expense (562A) 7,616
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,424
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,039
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,067
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 8,871
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,875
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -4
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,196
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31593135 TIN: 2020396653 VAT number: SK2020396653
 • Registered seat: ALUFIX SLOVAKIA, Leškova 3/A, 81104, Bratislava
 • Date create: 05 October 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Zuzana Blahutová Svetlá 7 Bratislava 811 02 08.08.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Alufix - Folienverarbeitungs, G.m.b.H., 388 369 € (100%) Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.10.2013Nové sidlo:
   Leškova 3/A Bratislava-Staré Mesto 811 04
   28.10.2013Zrušené sidlo:
   Partizánska 13 Bratislava 811 03
   28.11.2002Nové sidlo:
   Partizánska 13 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Blahutová Svetlá 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.08.2002
   27.11.2002Zrušené sidlo:
   Manckovičova 5 Hlohovec 920 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Ľubomír Dančo Manckovičova 2303/5 Hlohovec
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Alufix - Folienverarbeitungs, G.m.b.H., IZ NÖ- Süd, objekt 4 6 Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Bernhard Petr Wohnsitz Hochrotherdstr. 6 Breitenfurt Rakúska republika
   14.02.2000Noví spoločníci:
   Bernhard Petr Wohnsitz Hochrotherdstr. 6 Breitenfurt Rakúska republika
   13.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Bernhard Petr Wohnsitz Hochrotherdstr. 6 Breitenfurt Rakúska republika
   05.10.1999Noví spoločníci:
   Bernhard Petr Wohnsitz Hochrotherdstr. 6 Breitenfurt Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Ľubomír Dančo Manckovičova 2303/5 Hlohovec
   04.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Bernhard Petr Wohnsitz Hochrotherdstr. 6 Breitenfurt Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Ľubomír Dančo Manckovičova 5 Hlohovec
   03.11.1993Nové sidlo:
   Manckovičova 5 Hlohovec 920 01
   02.11.1993Zrušené sidlo:
   Pod hájom 964/26 Dubnica nad Váhom 018 41
   05.10.1993Nové obchodné meno:
   ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod hájom 964/26 Dubnica nad Váhom 018 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod mimo riadnej predajne okrem koncesovaných živností a drahých kovov
   veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov
   sprostredkovanie obchodu
   výroba obalov z plastov
   výroba obalov z papiera a kartónu
   výroba tovaru z plastov
   výroba hliníkových a iných kovových obalov
   výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
   podnikateľské poradenstvo v oblasti technológií
   Noví spoločníci:
   Bernhard Petr Wohnsitz Hochrotherdstr. 6 Breitenfurt Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Ľubomír Dančo Manckovičova 5 Hlohovec