Create Invoice

ELIT SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Business name ELIT SLOVAKIA
PIN 31596061
TIN 2020454315
VAT number SK2020454315
Date create 01 January 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ELIT SLOVAKIA
Kolmá 4
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 42 079 365 €
Profit 757 284 €
Capital 14 914 417 €
Own capital 4 618 467 €
Contact Information
Phone(s) 0315501082, 0315527272, 0335936398, 0475011513, 0484152462, 0484153277, 0484154890, 0557288745, 0268
Fax(es) 0268209209, 0268209210
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 20,745,546
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,329,855
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 176,413
2. Software (013) - /073, 091A/ 176,413
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,153,442
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,153,442
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,365,803
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 7,729,644
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,122
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,728,522
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 513,414
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 333,337
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,337
8. Deferred tax asset (481A) 180,077
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,764,550
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,956,296
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,780
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,826,516
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 6,700,000
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 0
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,673
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 103,581
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,358,195
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 31,001
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,327,194
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 49,888
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 49,888
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 20,745,546
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,695,967
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 298,746
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 298,746
A.III. Other capital funds (413) 61,158
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 29,875
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 29,875
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,548,904
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,548,904
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 757,284
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,049,579
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 528,257
9. Liabilities from social fund (472) 3,635
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 524,622
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 14,141,584
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 9,099,650
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,452,595
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,647,055
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,800,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 186,325
7. Liabilities from social insurance (336) 128,306
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 625,921
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 301,382
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 379,738
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 379,738
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 41,622,652
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 42,079,365
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 41,582,598
III. Revenues from sale of services (602, 606) 40,054
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 22,492
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434,221
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,967,027
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 31,803,331
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 804,049
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 12,186
D. Services (účtová group of 51) 3,102,570
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,285,892
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,031,367
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 82,000
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,083,328
4. Social expenses (527, 528) 89,197
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 43,037
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 521,134
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 521,134
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,778
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 44,180
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 347,870
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,112,338
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,900,516
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 139,041
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 139,000
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 136,449
2. Other interest income (662A) 2,551
XIV. Other income from financial activities (668) 41
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164,701
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 117,817
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 82,138
2. Other expense (562A) 35,679
O. Exchange rate losses (563) 3,308
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 43,576
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,660
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,086,678
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 329,394
R.1. Income tax expense current (591, 595) 360,092
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -30,698
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 757,284
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016
 • PIN :31596061 TIN: 2020454315 VAT number: SK2020454315
 • Registered seat: ELIT SLOVAKIA, Kolmá 4, 85101, Bratislava
 • Date create: 01 January 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jiří Novák Počaply 373 Králův Dvůr 267 01 Česká republika 01.09.2011
  Ing. Eduard Janiga Bieloruská 5194/58 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06 18.04.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ELIT Group Ltd 298 746 € (100%) Baar 6340 Švajčiarsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Janiga Bieloruská 5194/58 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 18.04.2016
   20.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Jiří Novák Počaply 373 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2011
   11.08.2006Noví spoločníci:
   ELIT Group Ltd Oberneuhofstrasse 6 Baar 6340 Švajčiarsko
   02.12.2005Nové sidlo:
   Kolmá 4 Bratislava 851 01
   01.08.2001Nové predmety činnosti:
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   27.03.2000Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimoriadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť: náhradné diely pre motorové vozidlá
   poskytovanie softvéru-predaj hotových programov, na základe zmluvy s autorom
   10.05.1996Nové obchodné meno:
   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným